KNMG

Symposium 'Van nieuwe wet naar betere zorg' georganiseerd door KNMG

Districten Utrecht e.o. en Gooi, Eemland en NW-Veluwe

Datum 31-10-2005 t/m 31-10-2005

Locatie Hotel de Witte Bergen, Eemnes

KNMG District XII Utrecht e.o. en KNMG District XIII Gooi, Eemland en NW-Veluwe organiseren samen het symposium 'Van nieuwe wet naar betere zorg'. 'De zorgverzekeringswet in de praktijk.' Voorafgaand aan dit symposium heeft District Utrecht e.o. een algemene ledenvergadering van 19.30 tot 20.00 uur. Het symposium start om 20.00 uur.

"Steeds vaker hebben artsen te maken met ontwikkelingen en vraagstukken die het domein van één specialisme overstijgen en relevant zijn voor alle artsen, en die op regionaal niveau spelen. Als vertegenwoordiger van alle artsen zien de KNMG-districten het als hun taak om dergelijke ontwikkelingen onder de aandacht van hun leden te brengen. Met genoegen is een ieder daarom welkom voor een bijeenkomst over de nieuwe Zorgverzekeringswet.

De Zorgverzekeringswet (ZVW) zal, zoals de zaken er nu voor staan, per 1 januari 2006 een feit zijn. De betekenis van de ZVW voor het werk als arts en voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in de KNMG-districten Utrecht en omstreken en Gooi, Eemland en Noordwest-Veluwe staat op deze avond centraal. Na een toelichting op de historie en belangrijke kenmerken van de publieke zorgverzekering gaan sprekers vanuit drie perspectieven in op vragen die voor ons werk als arts of voor de kwaliteit van de zorg relevant zijn.

De zorgverzekeraar:
· Komen er beperkingen in het doorverwijzen naar het ziekenhuis? Verschilt dit straks per zorgverzekeraar? · Verschuift ons werk straks naar het superviseren van nurse-practitioners of physician-assistants? · Wat betekent de ZVW voor patiënten met een zeldzame ziekte?

De GGD:
· Versterkt de ZVW de samenhang tussen preventie en de gezondheidszorg? · Wat wordt de rol van artsen bij de individuele preventie?

De regionale patiënten- en consumentenorganisatie: · Hoe moet de patiënt straks de juiste polis kiezen? · Waar kan de arts patiënten met vragen over de ZVW naar doorverwijzen?

Na deze sprekers volgt een paneldiscussie met de zaal. Centraal staat daarbij de vraag hoe artsen via het KNMG-district invloed kunnen uitoefenen op het beleid van zorg-verzekeraars en gemeente. Is samenwerking met andere professionals en patiënten-organisaties zinvol?"

Programma
· 19.00 - 19.45 uur ALV district XII Utrecht en omstreken · 19.30 - 20.00 uur Ontvangst met koffie
· 20.00 uur Opening door voorbereidingscommissie

Michiel Wesseling, beleidsmedewerker KNMG De Zorgverzekeringswet doorgelicht

Herman Flens, regiomanager zorgverzekeraar AGIS Inhoudelijke sturing door de zorgverzekeraar: nodig of overbodig?

René Heman, adjunct-directeur GGD Eemland Prikkels voor preventie

Margo Weerts, directeur PP/CP Utrecht De gevolgen van de ZVW voor de patiënt

· 21.30 uur Paneldiscussie
· 22.00 uur Afsluiting en borrel

Informatie over de zorgverzekeringswet
· Voor het standpunt van de KNMG over de stelselwijziging: http://knmg.artsennet.nl/vademecum/files/III.02.html · Voor algemene informatie over de ZVW: www.denieuwezorgverzekering.nl · Voor keuze-informatie aan de burgers is www.kiesbeter.nl in opbouw

Locatie
Hotel De Witte Bergen
Rijksweg 2 3755 MV Eemnes
T 035 539 58 00
Routebeschrijving: zie www.valk.com

Vragen
Secretariaat KNMG district Utrecht e.o. en KNMG District Gooi, Eemland en NW-Veluwe: Gerda Mensink-van den Boom Mozartlaan 25 3603 BD Maarssen
T 0346 57 14 33 F 0346 21 49 75
E-mail knmg.12@tiscali.nl (Utrecht) E-mail knmg.13@tiscali.nl (Gooi)

Aanmelden
Dit kan tot uiterlijk 27 oktober via bovengenoemde e-mailadressen. Na aanmelding wordt er een bevestiging gestuurd inclusief een routebeschrijving.

Meer informatie
Internet: http://knmgutrecht.artsennet.nl (website district Utrecht). Kijk hier ook voor informatie over filosofiecursussen.