Gemeente Weert

12 oktober 2005

Twee maal ombouwen

JACOB VAN HORNE KORTE TIJD GESLOTEN

Sint Nicolaas en de Hoofdpiet logeren ook dit jaar in het Gemeentemuseum Weert, locatie Jacob van Horne. Om het museum om te vormen tot het woon- en werkpaleis van de Sint en het later weer in oude staat terug te brengen om vervolgens de kersttentoonstelling te bouwen, is het gebouw twee korte periodes gesloten.

Nicolaas
Van maandag 31 oktober tot en met maandag 14 november is het Jacob van Horne voor het publiek gesloten. Vanaf 15 november ontvangt de Goed Heiligman de kinderen in het museum. Sint en Piet logeren hier tot en met zaterdag 3 december.

Kerst
Op zaterdag 17 december begint de jaarlijks terugkerende expositie van kerstgroepen. Om de transformatie van het huis van de Sint tot museum in kerstsfeer goed te kunnen uitvoeren is het museum van maandag 5 tot en met vrijdag 16 december gesloten. Zaterdag 17 december opent het museum dus weer.

Voor informatie: telefoon (0495) 531 920 of mail museumweert@planet.nl. Ook kunt u een bezoek brengen aan www.museumweert.nl.

2005.169 FS


---- --