Gemeente Nieuwegein

Start betaald parkeren centrum Nieuwegein

Vanaf maandag 31 oktober geldt in de Binnenstad van Nieuwegein en de wijk Merwestein parkeerregulering. Dat betekent dat er niet langer gratis geparkeerd kan worden. Bezoekers van het winkelcentrum Cityplaza, bezoek van bewoners en van bedrijven moeten gaan betalen voor het parkeren op straat en in de parkeergarages van Cityplaza. Via waarschuwingsborden, parkeerborden en wegmarkeringen wordt de bezoeker gewaarschuwd dat in dit gebied betaald parkeren geldt.

Het invoeren van parkeerregulering is noodzakelijk om huidige en toekomstige parkeerproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Nu al moet men regelmatig meerdere rondjes rijden voordat men kan parkeren. Met de komst van de nieuwe Binnenstad met meer winkels, meer uitgaansgelegenheden en meer woningen, zal dit probleem alleen maar groter worden als er niets wordt gedaan. Dat geldt ook voor de bouwperiode. Parkeerregulering zorgt ervoor dat de schaarse parkeerplekken eerlijk verdeeld worden over alle belanghebbenden, zodat winkelend publiek, bezoekers, bewoners en ondernemers makkelijker een parkeerplek kunnen vinden.

Parkeertarief
In de Binnenstad van Nieuwegein kost het parkeren op straat ¤ 1,50 per uur. Op zaterdag en koopavond is er een goedkoper tarief van ¤ 0,60 per uur in de zones rondom Cityplaza. In Merwestein kost het parkeren ¤ 1,30 of ¤ 0,75 per uur, afhankelijk van de zone waar men parkeert. Rondom het zwembad Merwestein geldt de eerste anderhalf uur een klantvriendelijk tarief van ¤ 0,10 per uur, daarna kost het parkeren ¤ 0,75 per uur. Kaartjes kunnen worden gekocht bij de parkeerautomaten, die werken op muntgeld en de chipknip.

Ook in de parkeergarages Cityplaza geldt betaald parkeren. Het parkeertarief per uur bedraagt om te beginnen ¤ 0,55 per uur, op zondag ¤ 0,30 per uur. Parkeert men korter dan 90 minuten, dan is het parkeren gratis. Parkeert men langer dan 90 minuten, dan wordt voor de volledige parkeertijd - dus inclusief de eerste 90 minuten - het normale tarief berekend. Het parkeerkaartje moet men bij de parkeerautomaat aanbieden, om er een uitrijkaart van te maken. Met de geplande renovatie van de parkeergarages Cityplaza en de opening van nieuwe extra parkeergarages in het centrum in de komende jaren, zal het uurtarief stapsgewijs oplopen tot ¤ 1,35 per uur. Het aantal minuten waarbinnen men gratis de parkeergarage kan verlaten, wordt uiteindelijk tot 20 minuten teruggebracht.

Tijden
Rondom Cityplaza, in de rest van de Binnenstad en in delen van Merwestein moet op straat op werkdagen, zaterdag en op koopavond voor het parkeren betaald worden vanaf 9.00 uur ´s morgens. De eindtijd varieert per zone en is 21.00 uur, 18.00 uur of 17.00 uur. De geldende eindtijd staat duidelijk op de parkeerautomaten en de borden aangegeven. Op zon- en feestdagen is het parkeren op straat in dit hele gebied gratis. In de parkeergarages Cityplaza moet betaald worden op alle dagen van de week. Vanaf 7.30 uur tot 24.00 uur kunnen bezoekers de parkeergarage inrijden. Na middernacht sluit de parkeergarage. Uitrijden kan dan nog wel. Abonnementhouders kunnen ook na middernacht nog inrijden.

Handhaving
Met de ingang van het betaald parkeren, start ook de handhaving door de controleurs van Stadstoezicht. Naast controle op parkeerovertredingen (bijvoorbeeld fout parkeren), controleren zij of er voor het parkeren is betaald. Een geldig parkeerkaartje of vergunning/abonnement dient zichtbaar achter de voorruit te zijn geplaatst. Ontbreekt dit, dan kan de parkeerder een naheffing (boete) verwachten van ongeveer ¤ 47,00.

Uitbreiding gebied
Na 31 oktober a.s. geldt er binnen Nieuwegein parkeerregulering in de wijken Doorslag, Binnenstad en Merwestein. Begin 2006 zal ook een deel van de wijk Wijkersloot/Jutphaas volgen. De voorbereidingen daarvoor worden op dit moment in gang gezet. Als hier straks de regulering geldt, zijn alle gebieden die de gemeenteraad in 2003 heeft aangewezen, voorzien. Of er ook in (delen van) andere wijken betaald parkeren komt, is mede afhankelijk van situatie ter plekke en de wensen van de belanghebbenden in dat gebied. De gemeente houdt hiervoor nauwlettend vinger aan de pols.

Meer informatie
Parkeerservice Nieuwegein is het loket voor informatie over de parkeerregulering in Nieuwegein. Deze service bevindt zich aan de Weverstedehof 7, Nieuwegein, telefoon 030-604 66 67, email: parkeerservicenieuwegein@pgn.nl, website
www.pgn.nl/nieuwegein/nieuwegein.html. Parkeerservice Nieuwegein is geopend op maandag van 8.00 - 17.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 14.00-17.00 uur, vrijdag van 14.00-21.00 uur en zaterdag van 09.00-12.00 uur.

Invoerdatum 24-10-2005