Partij van de Arbeid


PvdA Voorlichting

Plein 2

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tel 070 - 318 3025/Fax 070 - 318 2800


Den Haag, 26 oktober 2005


Meer Rood op Straat


PvdA-kamerleden bezoeken verpleeghuizen


De verpleeghuissector is de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws gekomen. In juni van dit jaar presenteerde de PvdA daarom het plan van aanpak verpleeghuizen PvdA investeert in medewerkers en bewoners. Nu wil de Tweede-Kamerfractie van de PvdA zich als geheel opnieuw graag op de hoogte stellen van de situatie in verpleeghuizen en daarmee bewoners, familieleden en medewerkers de mogelijkheid te geven haar te informeren en haar plannen aan betrokkenen voorleggen. In navolging van eerdere acties zoals bijvoorbeeld Meer Rood in de Jeugdzorg en Meer Rood in het VMBO, verdiept de PvdA-fractie zich op maandag 31 oktober in de verpleeghuiszorg voor psycho-geriatrische bewoners.


Verspreid over het land brengen steeds twee Kamerleden samen een bezoek aan één verpleeghuis en rapporteren de fractiewoordvoerders, die overigens op datzelfde moment in de Tweede Kamer de VWS-begroting behandelen, daarover terug. Tijdens die begrotingsbehandeling worden fractiewoordvoerders Gerdi Verbeet en Frank Heemskerk door hun collega's vanuit de verpleeghuizen op de hoogte gehouden. De opgedane informatie wordt op deze manier meteen in het debat gebruikt. Alle echte problemen en werkende oplossingen zullen later ook worden meegenomen in het PvdA-plan voor de verpleeghuiszorg.


Naast gesprekken met onder andere bewoners, familieleden van de bewoners, vrijwilligers en medewerkers (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, verpleeghuisartsen en psychologen e.d.) zullen de Kamerleden ook meewerken op de afdeling.


PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos en Tweede-Kamerleden Gerdi Verbeet en Anja Timmer brengen een bezoek aan De Schildershoek, Jacob Catsstraat 325 in Den Haag.


Timmer en Verbeet worden om 8.00 uur verwelkomd door locatiemanager Bert van Wijk. Om 8.30 uur arriveert Wouter Bos. Samen met Anja Timmer en Gerdi Verbeet helpt hij de bewoners met het ontbijt.


Rond 9.30 uur volgen gesprekken met medewerkers van De Schildershoek. Tezelfdertijd vertrekt Gerdi Verbeet naar de Tweede Kamer om daar met de minister over de begroting VWS te debatteren. Om 12.00 uur wordt het bezoek beeindigd met een lunch in het restaurant. Anja Timmer spreekt hier nogmaals met Bert van Wijk en Bor Veen, directeur Meavita Woonzorg.
In de bijlage treft u de volledige lijst aan.