Tweede Kamer der Staten Generaal

Den Haag, donderdag 27 oktober 2005 vl/ca
| |

|                                 |
|                                 |
NIEUWE VORM VAN BEGROTINGSBEHANDELING VOOR COMMISSIES

De vaste commissies van de Tweede Kamer voeren een nieuwe vorm van begrotingsbehandeling in, het begrotingsoverleg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op maandag 31 oktober 2005 de primeur van zo'n begrotingsoverleg. Dit overleg heeft van 10.15 tot 23.00 uur plaats in de Plenaire Zaal van het Tweede Kamer-gebouw.

De nieuwe aanpak is gebaseerd op een wijziging in het Reglement van Orde (artikel 39a). De vaste commissies van de Tweede Kamer gaan in het begrotingsoverleg uitgebreid en gedetailleerd in op de doelen van het beleid. Hierdoor wordt beter aangesloten op de uitgangspunten van de VBTB- operatie (Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording). De afsluitende plenaire behandeling kan zich daardoor voornamelijk op de politieke hoofdpunten richten.

Naast de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben ook de vaste commissies voor Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie dit jaar gekozen voor een begrotingsoverleg.

Agenda voor de begrotingsoverleggen:
31-10-05: begrotingsoverleg Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

07-11-05: begrotingsoverleg Commissie Defensie; 14-11-05: begrotingsoverleg Commissie Justitie;
21-11-05: begrotingsoverleg Commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.