Verbond van Verzekeraars

Ook volmachten aangesloten op Clearinghuis

De eerste volmachten (tussenpersonen die door verzekeraars gevolmachtigd zijn om verzekeringsovereenkomsten te sluiten) zijn sinds kort ook aangesloten op het Clearinghuis Regresschades, een elektronisch platform voor het afhandelen van regreszaken tussen verzekeraars onderling. Volgens de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) levert de aansluiting van volmachten aanzienlijke efficiencyvoordelen op.

Het Clearinghuis Regresschades is in 2003 officieel in gebruik genomen. Via dit elektronische platform kunnen verhaalszaken tussen aansprakelijkheids- en cascoverzekeraars onderling sneller en efficiënter worden afgehandeld, doordat het clearinghuis automatisch de benodigde informatie naar de juiste partij stuurt en bovendien zorgt dat verzekeraars op tijd worden gerappelleerd om in actie te komen. Daardoor hoeven verzekeraars geen brieven over en weer te sturen en telefoontjes te plegen, wat de afgelopen twee jaar tot een aanzienlijke besparing heeft geleid op de administratieve kosten die gemoeid zijn met het voeren van regres.
Omdat een belangrijk deel van de claims bij volmachten wordt verwerkt, zijn sinds kort de eerste volmachten op het Clearinghuis aangesloten. Volgens de Stichting EPS, die verantwoordelijk is voor het Clearinghuis, kan informatie daardoor nog sneller worden uitgewisseld.

Verzekerd!, oktober 2005