Gemeente Kerkrade

31.10.05: Koninklijke Erepenning en Koninklijke Onderscheiding voor KSO en KSO-lid

Het Kerkraads Symfonie Orkest (KSO) viert dit jaar het 50-jarig bestaansfeest. Op 29 oktober werd een galaconcert gehouden ter gelegenheid van dit jubileumjaar.

Tijdens dit concert werd aan het KSO de Koninklijke Erepenning uitgereikt door de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade. Verenigingen die tenminste 50 jaar, of een veelvoud van 25 daarboven, bestaan, kunnen in aanmerking worden gebracht voor toekenning van een Koninklijke Erepenning.

Bovendien werd de heer R.J.A. Janssen door burgemeester Som benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer René Janssen werd geboren op 1 november 1941. Hij is woonachtig op de Ons Limburgstraat 53 in Kerkrade.

De heer Janssen (63) jaar is zelfstandig kapper. Daarnaast begon hij in 1955 als violist bij het KSO. Vanaf 1955 verricht hij tevens hand- en spandiensten voor het orkest. Sinds 1988 is hij bestuurslid. Vanaf 1989 is hij vice-voorzitter.
De heer Janssen is verantwoordelijk voor de muzikale presentatie van het gekozen repertoire. Hij beheert de portefeuilles Muziekcommissie en Productie en Planning.
De heer Janssen levert een belangrijke bijdrage aan de voortgang van de activiteiten van het KSO, als spelend lid, als bestuurslid en anderszins.

Doelstelling van het Kerkraade Symfonie Orkest is het instandhouden van een amateur-symfonieorkest in de gemeente Kerkrade, waarin onder deskundige leiding wordt gemusiceerd.
Het KSO levert een grote culturele bijdrage aan de gemeenschap van Kerkrade en handhaaft sinds jaar en dag een zeer hoge kwaliteit. Een bijzondere waardering is er voor de zeer gemengde samenstelling van het KSO naar leeftijd en geslacht.
Het Kerkraads Symfonie Orkest wordt door de Federatie van Amateur Symfonie Orkesten in Nederland en door het conservatorium in Maastricht één van de beste amateur-symfonieorkesten genoemd. Er vinden concerten plaats in heel Zuid-Limburg, Belgisch Limburg, in Duitsland en in Noord-Brabant.