Equity One doet aanvullend bod

Equity one

Equity One, Inc. Voor aanvullende informatie bij Equity One: 1600 NE Miami Gardens Drive Howard Sipzner, EVP en CFO North Miami Beach, FL 33179

+1-305-947-1664

VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING

Equity One doet aanvullend bod aan de Partex beleggers in DIM Vastgoed

North Miami Beach, Florida, 31 oktober 2005 - Equity One, Inc., (NYSE:EQY) een belegger, ontwikkelaar en beheerder van wijkwinkelcentra voornamelijk gelegen in de groei markten in het zuiden van de Verenigde Staten en in de omgeving van Boston, Massachusetts, maakt bekend dat het via haar volle dochter Southeast U.S. Holdings Inc. een aanbod ('Bod op Certificaten') doet op alle certificaten ('Certificaten') van aandelen die zijn uitgegeven door de DIM East, West en Noord BV's. Deze Certificaten worden gehouden door beleggers in DIM Vastgoed NV ('DIM Vastgoed') die hun belang in DIM Vastgoed houden door middel van de Partex Structuren, uiteindelijk via Holding Partex East BV en Holding Partex West BV.

Equity One biedt de houders van Certificaten een koopprijs van $20,50 in contanten cum dividend, vermenigvuldigd met het aantal gewone aandelen DIM Vastgoed dat in de Certificaten is begrepen ('Certificaten Prijs').

Het Bod op Certificaten loopt parallel aan het openbare bod op alle uitstaande gewone aandelen ('DIM Aandelen') DIM Vastgoed van $20,50 in contanten cum dividend per Aandeel dat Equity One op 13 oktober 2005 heeft uitgebracht ('Aandelen Bod').

Onder het Bod op Certificaten heeft elke houder van Certificaten de mogelijkheid om (i) zijn Certificaten te verkopen en over te dragen tegen betaling van de Certificaten Prijs op of rond 23 november 2005, dan wel (ii) zijn Certificaten te verkopen en over te dragen tegen betaling van de Certificaten Prijs op 1 september 2007, waarbij de certificaathouder tot 1 september 2007 kan blijven profiteren van de belastingvoordelen van de Partex structuur.
Equity One draagt de kosten van de overdracht van de Certificaten onder dit aanbod en de kosten van de ontbinding van de Partex structuren in 2007, voorzover deze kosten aan de aan Equity One verkochte Certificaten kunnen worden toegerekend. Het Certificaten Bod is alleen gebonden aan de voorwaarde dat op woensdag 9 november 2005 zoveel Certificaten zijn aangeboden dat Equity One daarmee indirect ten minste 50% van de door Holding Partex East BV en Holding Partex West BV gehouden DIM Aandelen controleert.

Indien op 9 november 2005 een zodanig aantal Certificaten is aangeboden dat Equity One indirect minder dan 50% van de door Holding Partex East BV en Holding Partex West BV gehouden DIM Aandelen controleert dan zal Southeast U.S. Holdings Inc. de aangeboden Certificaten toch aanvaarden indien en zodra het Aandelen Bod gestand wordt gedaan.

Dit is een openbare mededeling als bedoeld in artikel 9b lid 1 Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Over Equity One
Equity One is een real estate investment trust met als voornaamste activiteiten het aankopen, renoveren, ontwikkelen en beheren van wijkwinkelcentra met als hoofdhuurders regionale en nationale supermarktketens en andere op eerste levensbehoeften gerichte detailhandel zoals drogisterijen en 'discountwarenhuizen']. De portfolio van Equity One van 19,6 miljoen vierkante voet omvat 191 projecten, waaronder 126 winkelcentra waarvan een belangrijk deel is verhuurd aan supermarkten, 7 winkelcentra waarvan een belangrijk deel is verhuurd aan drogisterijen, 47 winkelcentra waarvan een belangrijk deel is verhuurd aan detailhandel, 7 ontwikkelingsprojecten en 4 commerciële vastgoedprojecten, alsmede een minderheidsbelang in een niet-geconsolideerd samenwerkingsverband.

Voor aanvullende informatie: www.equityone.net.

Voor nadere informatie:

Huijskens & Istha
Charles Huijskens +31 20 6 855 955; charles@huijskens-istha.nl
+31 6 5310 5072;

Equity One
Howard Sipzner +1 305 947 1664; hsipzner@equityone.net