Ingezonden persbericht


Persbericht

Aon roept Minister De Geus op tot uitstel invoering VPL-wetgeving

"Bedrijven halen deadline VUT- en (pre)pensioenwet niet"

Rotterdam, 31 oktober 2005 - Aon Consulting, onderdeel van Aon Nederland, stelt dat veel bedrijven de deadline voor het invoeren van de nieuwe prepensioen- en VUT regelingen, 1 januari 2006, niet halen. Het bedrijf roept Minister De Geus op om in ieder geval de 'eenzijdige' boete die werkgevers moeten betalen als ze de pensioenzaken niet op tijd op orde hebben, weg te nemen en werkgevers meer tijd te geven. "Dit is in het belang van de kwaliteit van ons pensioen", zegt Rajish Sagoenie, actuaris AG en managing consultant Actuariële Adviesgroep bij Aon Consulting.

Aon wijst er op dat de nieuwe VUT- en prepensioenwet pas in de loop van dit jaar is aangenomen door de Tweede Kamer en de laatste uitvoeringsbesluiten pas deze maand bekend gemaakt zijn. "Zelfs als alle beslissers, adviseurs en andere betrokkenen vanaf nu dag en nacht zouden werken, is het nog onmogelijk om de regelingen daadwerkelijk aan te passen", aldus Sagoenie.

Kwaliteit onder druk

De tijdsdruk heeft invloed op de kwaliteit van het pensioensysteem, waarvan de gevolgen volgens Sagoenie over enkele jaren al merkbaar zullen zijn: "Door overhaaste beslissingen die werkgevers moeten nemen, heeft kwaliteit geen prioriteit. Tijd voor reflectie is op zijn plaats", vult Sagoenie aan. "Hierdoor kunnen partijen komen met een pensioenoplossing, bijvoorbeeld een geheel nieuwe regeling, die beter doordacht is en meer recht doet aan de intentie van de overheid: het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen. Het risico bestaat anders dat door verkeerde keuzes, bijvoorbeeld automatische pensioenreparatie, de pensioenkosten alleen maar stijgen."

Volgens Minister De Geus is de pensioenregeling voor veel werknemers al aangepast. Een vergissing, aldus Aon, aangezien het alleen gaat om enkele grote pensioenfondsen zoals PME en PGGM. "Het merendeel van de pensioenregelingen in Nederland moet nog aangepast worden", zegt Sagoenie.

Verhouding werkgevers en werknemers verstoord

Door de diverse andere wetten die een rol spelen, in het bijzonder de gelijke behandelingswetgeving, is het voor werkgevers moeilijk om de juiste oplossing voor de gevolgen van de wet VPL te vinden.

Daarnaast is onbalans in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers ontstaan, zo stelt Aon. Sagoenie: "Als het bedrijven niet lukt voor 1 januari de pensioenregelingen door te voeren, krijgen zij de boete. De werknemers hoeven alleen maar af te wachten en hebben minder haast de pensioenregeling aan te passen. Juist het feit dat het pensioen als arbeidsvoorwaarde bijna altijd op basis van gelijkwaardigheid en goed overleg tussen werkgevers en werknemers tot stand is gekomen, heeft er voor gezorgd dat het Nederlandse pensioensysteem tot de beste ter wereld gerekend kan worden." Het is volgens Aon dan ook zonde dat de verhoudingen tussen deze partijen door de druk van Minister De Geus verstoord worden.

Over Aon Consulting

Aon Consulting adviseert cliënten over ontwerp en implementatie van arbeidsvoorwaardenregelingen op terreinen zoals pensioen, gezondheid, ongevallen en arbeidsongeschiktheid. Aon Consulting is onderdeel van Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen. In Nederland heeft Aon 13 vestigingen met 1.500 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 47.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE).

Voor verdere pers- en achtergrondinformatie:

Aon Nederland

Sterk Werk Communicatie

Maaike Sprokkel

Michèle de Vries

Press Officer a.i.

Senior Consultant

T: (010) 448 7522 / 06-17 45 65 46

T: (010) 456 7849 / 06-51 56 08 77

E: maaike_sprokkel@aon.nl

E: Michele.de.vries@sterkwerk.nl