Open brief Aids Foundation East-West aan president Poetin

Aids foundation east-west

Persbericht

Bij het staatsbezoek van president Poetin aan Nederland Open brief Aids Foundation East-West (AFEW)(1) aan president Poetin: Leiderschap cruciaal om aanstormend aids-tij te keren

Amsterdam/Moskou 31 oktober 2005. De recente aandacht van president Poetin voor de Russische aids epidemie is verheugend, maar er is meer nodig om een ramp af te wenden. Dit zegt de Nederlandse organisatie Aids-Foundation East-West (AFEW), die actief is op het gebied van aids preventie- en behandeling in Oost-Europa en Centraal Azië.

Op dit moment ontwikkelt zich een aids epidemie in Rusland die zijn weerga niet kent; nergens ter wereld is volgens UNAIDS de groeicurve van het aantal hiv-geïnfecteerden zo snel stijgend als in Rusland en de omliggende landen van de voormalige Sovjet Unie. Betrouwbare bronnen melden dat 1 tot anderhalf miljoen jonge russen zijn besmet met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. In 2010 zullen dat er 5 tot 10 miljoen zijn. Rusland staat aan de vooravond van een sociale-, economische- maar vooral ook humanitaire catastrofe. Een catastrofe die echter, vanwege het grote aantal problemen waarmee Rusland te kampen heeft, tot nu toe niet de prioriteit heeft gekregen die het behoeft.

Recentelijk heeft president Poetin zich voor de eerste maal expliciet uitgesproken over het aids probleem tijdens een live uitzending op de Russische TV. Hij noemde hiv/aids een 'serieus en acuut probleem' en heeft toegezegd om een bedrag dat overeenkomt met 105 miljoen dollar beschikbaar te stellen in 2006 voor de strijd tegen hiv/aids (versus 4.5 miljoen in 2005). Dit is heugelijk nieuws, maar meer is nodig. Het is bekend dat voor adequate hulp in 2006 er 330 miljoen nodig zal zijn en in 2007, 400 miljoen.

Internationale ervaring heeft ons geleerd dat de wil en de moed om de strijd tegen het aids-probleem tot een daadwerkelijke politieke prioriteit te maken, een cruciale factor voor succes blijkt te zijn. De persoonlijke inzet en betrokkenheid van de voornaamste regeringsleider speelt hierbij een essentiële rol.

Op 1en 2 november is president Poetin in Nederland voor een tweedaags bezoek. In een open brief (zie bijlage) wil de Nederlandse organisatie Aids Foundation East-West president Poetin oproepen zijn aandacht voor het enorme aids-probleem in Rusland verder te vergroten en het probleem hoog op de politieke agenda te plaatsen.

Tevens is een brief gestuurd naar de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Bot, om premier Balkenende te verzoeken ten tijde van het bezoek van president Poetin aan Nederland aandacht te vragen voor dit probleem en de Nederlandse bezorgdheid hieromtrent kenbaar te maken.