Gemeente Deventer

Week 43, 28 oktober 2005

SUBSIDIE VOOR VROUWENPROJECT CAMBIO

De gemeente Deventer is een van de Nederlandse gemeenten die subsidie ontvangt van het ministerie van SZW voor een innovatieve methode om bijstandsgerechtigden beter aan het werk te helpen. Deventer had deze subsidie aangevraagd voor een project van Cambio. Cambio zal in samenwerking met Raster welzijnsgroep, met de subsidie onderzoek doen naar het effect op gezinnen van mannen die bij Cambio aan het werk zijn gegaan vanuit een uitkeringssituatie.

Veel vrouwen zijn jaren geleden vrijwilligers geweest en in hun buurten letterlijk met een bezem aan de slag gegaan. Veel van die vrouwen zijn weer uit beeld verdwenen. Met name in de tijd dat de gesubsidieerde arbeid van de grond kwam (banenpools, WIW, Melkertbanen en I/D-banen).

De meeste gezinnen waarvan de man bij Cambio is gaan werken, woonden en wonen in buurten met een grote werkloosheid. Heeft het feit, dat de mannen aan het werk konden, effect gehad op de positie en de keuzes van die gezinnen? Zijn bijvoorbeeld de kinderen succesvoller op school dan gemiddeld? Maar ook: hoe hebben de vrouwen hun mannen ondersteund? En hebben ze zelf nog initiatieven genomen om als vrijwilliger actief te blijven of om betaald werk te vinden?

Ondersteuning
Vrouwen die deelnemen aan het onderzoek, krijgen ook anderhalf jaar ondersteuning (via Raster en Cambio samen) bij het zoeken naar de mogelijkheid om eigen betaalde activiteiten te vinden naar eigen inzicht.

Maximaal tien vrouwen van mannen die nu bij Cambio werken of er gewerkt hebben moeten willen meedoen om de totale subsidie te krijgen. Als er meer vrouwen willen meedoen, of vrouwen van buiten wijk 3, wordt bekeken of de gemeente eventueel zelf kan bijdragen aan uitbereiding van het initiatief.

Het project gaat meteen in en duurt tot de zomer van 2007.

Publicatiedatum: 31-10-2005

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging maandag 31 oktober 2005