Gemeente Woerden

31 oktober 2005

Gemeenteraad vergadert vanavond verder

Donderdagavond heeft de gemeenteraad een gedeelte van de agenda af kunnen handelen. Vanavond (maandag) vergadert de gemeenteraad verder.

De behandeling van de programmabegroting 2006 zal maandag worden voortgezet en dan zullen ook de agendapunten 12 (onderwijs- en welzijnvoorziening Waterrijk Eiland III) en 13 (planschade Kamerik) nog aan de orde komen.

Zie ook

- Besluiten vergadering afgelopen donderdag
- Agendapunten die vanavond aan de orde moeten komen