Gemeente Utrecht


2005 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
113 Vragen van de heer drs. R. Vriezen.
(ingekomen 31 oktober 2005)


Terugdringen files op de Meerndijk mogelijk

Op werkdagen staan er dagelijks lange files op de Meerndijk. Automobilisten uit Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten moeten in de spits te lang wachten. De omwonenden hebben naast de overlast van het verkeer ook nog eens veel last van de uitlaatgassen. De situatie is al een tijd onhoudbaar. De Meerndijk is nooit voor een dergelijke hoeveelheid verkeer ingericht. Ons uitgangspunt is dat het instandhouden van de file niet nodig is als drukmiddel op het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het houden of eerder krijgen van meer middelen voor aansluitingen op de A-12.

Kijkend naar de situatie op de Meerndijk constateren wij het volgende:
1. Rijdend vanuit De Meern naar de A-12 is er op de Meerndijk 1 rijbaan beschikbaar.
2. Op de weg staat een aantal verkeerslichten.
3. Er is 1 rotonde.
4. De rotonde bestaat ook uit 1 rijbaan, echter aan de binnenzijde van de rotonde ligt van klinkers een strook die niet bedoeld is voor auto's maar wel bijna een rijbaan breed is.
5. Even voorbij de rotonde verbreedt de Meerndijk richting A-12 van 1 naar 3 rijbanen: een rijbaan voor naar links afslaand, een voor rechtdoorgaand en rechtsafslaand verkeer en de derde rijbaan is een autovrije busbaan.
6. Op de busbaan rijden volgens de dienstregeling twee bussen per uur.
7. De drie rijbanen op de kruising Meerndijk - Letschertweg worden gereguleerd door verkeerslichten.
8. Even na de rotonde staat een bushokje.
9. Ongeveer één op de vier auto's komend van de Meerndijk slaat links af de Letschertweg op.
10. Ongeveer drie op de vier auto's rijden rechtdoor of slaan rechtsaf.
11. Hiervan gaat 75 tot 80% van de auto's rechtdoor om de A-12 op te rijden richting Utrecht of richting Ijsselstein/Montfoort.
12. Het verkeer loopt hier op werkdagen vast doordat er te weinig auto's kunnen doorstromen. Hierdoor onstaat de file op de Meerndijk.
13. De auto's produceren hierbij uitlaatgassen, waaronder de ongewenste fijnstofdeeltjes.
14. De file zorgt ook voor oponthoud van de bussen, daar die pas na de rotonde kunnen doorrijden op de vrije busbaan.

Uit het gadeslaan van de situatie is duidelijk dat de rijbaan voor het rechtdoorgaand en rechtsafslaand verkeer de oorzaak is voor de filevorming op de Meerndijk.

De kruising Letschertweg-Meerndijk heeft vier aanrijroutes. Drie van de vier routes hebben drie rijstrookrichtingen, namelijk voor rechtsaf, linksaf en rechtdoorgaand verkeer. De drukste aanrijroute Meerndijk heeft opmerkelijk genoeg maar twee rijstrookrichtingen!
Bij onderzoek in de omgeving trof B en G in Nieuwegein een mogelijke oplossing. Ook in Nieuwegein is een groot aanbod van verkeer rond de A-2. Echter het verkeer stroomt daar veel beter door dan in De Meern.
Reden hiervan is dat in Nieuwegein het rechtafslaand verkeer een eigen baan heeft en rechtsaf kan slaan zonder verkeerslichten.

B en G heeft twee alternatieven, die slechts enkele honderden Euro's behoeven te kosten en een derde duurder alternatief wanneer de files dan nog niet voldoende zijn teruggedrongen.

Alternatief 1
Er ligt een busbaan vanaf twintig meter van de rotonde. Deze speciale busbaan wordt 58 van de 60 minuten per uur niet gebruikt! Om die reden stellen wij voor deze busbaan in te zetten voor het rechtsafslaand verkeer. Hierdoor wordt het vollopen van de Meerndijk aanzienlijk verminderd. De doorstroming verbetert dusdanig dat de file niet ontstaat of veel minder zal worden.
Het enige wat nodig is, is dat de ononderbroken streep tussen de auto- en busrijstrook onderbroken dient te worden gemaakt en de bus geen vrije baan meer heeft. De rijtijd van de bus zal daar per saldo geen nadeel van ondervinden omdat de bus niet of korter op de Meerndijk in de file zal staan vanwege de verbeterde doorstroming.

Alternatief 2
De huidige busbaan wordt niet alleen opengesteld voor rechtsafslaand verkeer, maar ook voor rechtdoorgaand verkeer. Het gevolg hiervan is dat de doorstroming verdubbeld wordt. Omdat er dan twee auto's tegelijk het verkeerslicht kunnen passeren (voor wat betreft rechtdoor en rechtsaf). File vorming wordt hierdoor nog verder verminderd.

Uit het bovenstaande resulteert een aantal vragen:

1. Bent u van mening dat de dagelijkse filevorming op de Meerndijk voor zowel automobilisten als omwonenden ongewenst is?
2. Zo ja, bent u bereid om adquate maatregelen te treffen?
3. Bent u bereid om in het belang van de automobilisten en omwonenden de nauwelijks gebruikte busbaan op te heffen en daar een gewone autorijstrook van te maken?
4. Bent u bereid om deze extra strook voor zowel rechtsafslaand als rechtdoor gaand verkeer open te stellen?
5. Wanneer u bereid bent dat te doen vragen wij uw aandacht voor de belijning rechtdoor richting A-12, IJsselstein/Montfoort vanaf de huidige busbaan.
6. Mochten de files dan nog niet voldoende zijn teruggedrongen reiken wij nog een derde, duurdere, optie aan, waarbij er een parallelstrook rechts naast de op te heffen busbaan wordt aangelegd voor het rechtafslaand verkeer komend vanaf de Meerndijk. Bent u bereid ook alternatief 3 in uw afweging mee te nemen?


---- --