Universiteit Utrecht

Persbericht van de Universiteit Utrecht
Faculteit Sociale Wetenschappen

31 oktober 2005

Kindergroep helpt bij verwerken van echtscheiding

Kinderen zijn vaak het meest de dupe van een ouderlijke scheiding. Moeder en vader zijn zo druk bezig met zichzelf, dat zij te weinig tijd en oog hebben voor hun kinderen. Daarom bestaan er in veel landen 'preventieve programma's', meestal op school na schooltijd gegeven, waar kinderen kunnen praten met lotgenootjes en op allerlei manieren bezig zijn met het verwerken van de scheiding. De Utrechtse echtscheidingsdeskundige Ed Spruijt heeft onderzoek begeleid naar de gevolgen van de spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie). Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat kinderen die KIES hebben gevolgd zich beter voelen, meer begrijpen van de scheiding, een betere relatie hebben met hun beide ouders, en meer contact hebben met hun vader na de scheiding.

In Nederland hebben Nelly Snels en Maaike de Kort (www.klassenwerk.com) de spel- en praatgroep KIES voor scheidingskinderen ontwikkeld. De kindergroep maakt deel uit van het zorgplan KIES, dat kindergroepen, oudergroepen, informatiebijeenkomsten en trainingen voor KIES-coaches omvat. In kindergroepen komen kinderen (leeftijd 8-12 jaar) acht keer bij elkaar op school om over verschillende thema's te praten, van herinneringen ophalen tot het opbouwen van vertrouwen. Het programma loopt momenteel in Noord-Brabant, maar de initiatiefnemers zijn druk bezig met voorbereidingen om het overal in het land van start te laten gaan.

Vraag

Wat de effecten zijn voor scheidingskinderen van het volgen van zo'n programma was in Nederland nog niet eerder onderzocht. Worden kinderen er eigenlijk wel beter van? Praten kinderen elkaar niet nog meer verdriet aan? Wat vinden vaders en moeders er zelf van? Het antwoord op de centrale vraag van het onderzoek: 'wat zijn voor kinderen van gescheiden ouders de effecten van het volgen van KIES?' is helder. KIES-kinderen scoren volgens het rapport op een aantal punten duidelijk hoger, hoewel van het volgen van een spel- en praatgroep voor kinderen na scheiding natuurlijk geen wonderen kunnen worden verwacht.

Uitkomsten

Voor het onderzoek zijn 90 kinderen, hun 90 moeders en hun 90 vaders aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Van die 90 kinderen hadden 65 KIES al gevolgd en stonden er 25 op de wachtlijst. Over 54 (60%) kinderen werd informatie terug ontvangen. KIES krijgt gemiddeld een dikke 8.5 van de kinderen, de moeders en de vaders. Relatief het minst positief (een 7.6) zijn vaders van jongere kinderen. Met de kinderen die KIES hebben gevolgd gaat het gemiddeld beter dan met de wachtlijstkinderen: zij begrijpen de scheiding van hun ouders beter, hun band met zowel moeder als vader wordt beter, de frequentie van het contact met vader (meestal de uitwonende ouder) neemt toe. KIES lijkt voor meisjes nog iets meer aan te slaan dan voor jongens, en is zowel geschikt voor jongere (8 en 9 jaar) als voor oudere (10, 11, en 12 jaar) kinderen.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer is druk bezig met de wetgeving rond scheiding en omgang. Dit KIES-onderzoek laat zien dat terecht meer nadruk wordt gelegd op het nut van bemiddeling en overleg over de kinderen vóór de scheiding. Het gaat met kinderen beter als de ouders samen voor één advocaat/bemiddelaar hebben gekozen in plaats van elk een eigen advocaat. Contact met de uitwonende ouder is belangrijk maar is niet uniform. Jongere kinderen zijn meer gebaat bij kort en frequent contact, oudere kinderen bij langere maar minder frequente ontmoetingen.

Meer informatie

Effecten van het volgen van KIES, verschenen bij Kinder- en Jeugdstudies van de Universiteit Utrecht, is geschreven door dr. Ed Spruijt en een aantal bachelor studenten in het kader van het afsluitende onderdeel van het bachelorprogramma pedagogiek, het onderzoeksseminar.

Het evaluatierapport (pdf) is te vinden bij het persbericht op www.uu.nl/nieuws.

Voor meer informatie over KIES en het rapport (pdf), zie: www.klassenwerk.com

Voorlichter Roy Meijer, (030) 253 3705, r.e.t.meijer@uu.nl