Gemeente Rotterdam


---

Nr. 183
31 oktober 2005

Succesvolle samenwerking tussen jeugdinstanties
Rotterdam pakt meer dan 1.000 probleemjongeren aan

Uit de evaluatie van de DOSA (Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak), in opdracht van de Stadsmarinier Jeugd, blijkt dat de DOSA aanpak succesvol is. Meer dan 1.000 jongeren zijn sinds de start bij de DOSA-regisseurs aangemeld. Betrokken partijen werken goed samen om jongeren te helpen en zo wordt (vroegtijdig) afglijden naar crimineel gedrag voorkomen. Alle meldingen over risico- en probleemjongeren komen sinds december 2004 op één centraal punt binnen: bij de DOSA-regisseur. Programmabureau Veilig heeft DOSA opgezet en houdt de voortgang in de gaten.

Oorzaken
Jongeren die met DOSA in aanraking komen hebben vooral problemen op het vlak van: gezin (86%), school (75%), politie en justitie (71%) en werk (51%). Het gaat om jongeren van 0 tot 23 jaar. In al deze gevallen begeleidt de DOSA regisseur jongeren naar de juiste hulpverlening.

Bij DOSA zijn veel partijen betrokken, o.a. politie, bureau Jeugdzorg, Leerplicht en het jongerenwerk. Door intensieve samenwerking van jeugdinstanties voorkomt de gemeente Rotterdam dat jongeren met problemen tussen wal en schip raken. Wethouder Van den Anker van Veiligheid en Volksgezondheid onderstreept het belang van een goed werkende DOSA regisseur voor de veiligheid in de stad. "Deze jongeren zijn op heel veel manieren te helpen, maar dan moeten we wel de handen ineen slaan en een net voor ze maken waar ze niet meer doorheen kunnen vallen en dat is precies wat we nu doen."

Waardering van betrokken partijen
Bij de stedelijke evaluatie is vooral gelet op de betrokkenheid van de partijen, waardering van de DOSA en eventuele knelpunten. Het overgrote deel (80%) van de DOSA-partners vindt DOSA een (zeer) nuttig instrument, 75% is actief betrokken bij de aanpak en 70% maakt zelf regelmatig gebruik van de mogelijkheid om jongeren aan te melden.

Aanbevelingen
Het merendeel van de DOSA's werkt vanuit een gezinsaanpak. Dit betekent dat de DOSA-regisseur bij een melding over een jongere ook kijkt naar de situatie in het hele gezin. Het verdient aanbeveling om deze gezinsaanpak uit te werken en in de werkwijze van DOSA op te nemen. Daarnaast gebruiken niet alle DOSA's hetzelfde registratiesysteem. Daardoor is een vergelijking van verschillende deelgemeenten op dit moment niet goed mogelijk. In de toekomst moet dit verbeteren. Echter, de nadruk bij DOSA ligt op de effectieve hulp aan de jongeren en níet op de cijfers.

Dossiers
Twee jaar terug constateerde de gemeente Rotterdam dat probleemjongeren van het kastje naar de muur werden gestuurd en steeds bij verschillende instanties aanklopten. Doordat de dossiers van deze jongeren niet 'gedeeld' werden, was de totale problematiek van de jongeren nergens bekend. Hulpverleners moesten telkens weer van voren af aan beginnen. De DOSA (b)lijkt het redmiddel om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. Daarom wordt deze sluitende aanpak ook in 2006 voortgezet.

noot voor de redactie/