Ariba maakt resultaten vierde kwartaal bekend

Schiphol-Rijk, 31 oktober 2005 - Ariba, leverancier van oplossingen op het gebied van Spend Management, heeft de resultaten bekendgemaakt van het vierde kwartaal van fiscaal jaar 2005, dat eindigt op 30 sepember 2005.

De totale omzet voor fiscaal jaar 2005 was 323,0 miljoen dollar. In fiscaal jaar 2004 bedroeg de omzet 245,8 miljoen dollar. De inkomsten uit softwarelicenties bedroegen 47,8 miljoen dollar. Vorig jaar bedroegen deze inkomsten 65,7 miljoen dollar. De inkomsten uit abonnementen en onderhoud bedroegen 123,4 miljoen dollar, in vergelijking met 95,7 miljoen in fiscaal jaar 2004. De inkomsten uit services en andere bronnen bedroegen 151,8 miljoen. Vorig jaar was dit nog 84,5 miljoen.

Het netto verlies voor fiscaal jaar 2005 bedroeg 349,6 miljoen dollar, ofwel 5,49 per aandeel. Vorig jaar was het netto verlies 25,2 miljoen dollar, ofwel 0,51 per aandeel. Het verlies van 2005 is inclusief kosten voor afschrijving aan immateriële zaken (20,3 miljoen dollar), aandelencompensatie (19,6 miljoen dollar), waardevermindering op goodwill (247,8 miljoen dollar), voorzieningen ten behoeve van juridische kosten (37,0 miljoen dollar) en herstructurerings- en integratiekosten (41,2 miljoen dollar). Zonder deze kosten bedragen de totale non-GAAP uitgaven voor dit jaar 306,7 miljoen dollar, wat resulteert in een non-GAAP winst van 16,4 miljoen dollar, ofwel 0,24 per aandeel.

De resultaten voor fiscal jaar 2005 zijn inclusief de resultaten van FreeMarkets, waar Ariba op 1 juli 2004 mee fuseerde.

Bob Calderoni, CEO, Ariba: "De fusie met Freemarkets zorgde ervoor dat 2005 een belangrijk jaar was voor Ariba. We zijn erin geslaagd Ariba te vestigen als een van de belangrijkste partijen op het gebied van Spend Management. Gedurende het vierde kwartaal hebben we goede vorderingen kunnen maken op de strategische initiatieven die we eerder dit jaar hebben ingezet, als de transitie van ons licentiemodel naar een software abonnementsmodel en het verbreden van de inzetbaarheid van het Ariba Supplier Network."

Voor het volledige persbericht, klik hier http://www.ariba.com/company/news.cfm?pressid=2535

Over Ariba
Ariba, Inc. is de belangrijkste leverancier op het gebied van toepassingen voor Spend Management (SM). Ariba ondersteunt bedrijven die spend management willen ontwikkelen en benutten als kerncompetentie gericht op het significant verbeteren van bottom-line resultaten. Ariba spend management software en services stellen bedrijven in staat om hun organisaties en processen zodanig in te richten dat de totale uitgavencyclus centraal wordt gesteld met als doelstelling het realiseren van efficiency-verbeteringen en structurele besparingen.

Ingezonden persbericht