Gemeente Utrecht


Secretarie
Communicatiebureau/Bestuur
persbericht
|31 oktober 2005          |Postbus 16200               |
|                 |3500 CE UTRECHT              |
|                 |Telefoon: (030) 286 11 32         |
|                 |Fax: (030) 286 11 43            |
|                 |Internet: www.utrecht.nl          |

Ontruiming Huppeldijk voltooid

In de nacht van vrijdag op zaterdag 29 oktober zijn de laatste twee woonwagens van de Huppel verplaatst naar nieuwe standplaatsen aan resp. Walter Kollolaan en de Tweede Westerparklaan in Leidsche Rijn. Daarmee is het woonwagenkamp aan de Huppeldijk definitief ontruimd.
De verplaatsing van de twee wagens is zonder problemen en zonder noemenswaardige overlast verlopen.

De ontruiming van de standplaatsen maakt de weg vrij voor werkzaamheden in verband met de verbreding van de A2 en de realisatie van het bedrijventerrein De Wetering-Zuid.
De bewoners hebben bij de rechter bij herhaling de noodzaak van de verplaatsing van hun wagens aangevochten. De rechter heeft echter even zo vele malen geoordeeld dat de wagens weg moesten. Uiteindelijk zijn de wagens vrijwillig verplaatst vóór 1 november, zoals bij vonnis was bepaald.
Nog deze week wordt begonnen met werkzaamheden op de voormalige woonwagenstandplaats.

Noot voor de media:
Mocht dit persbericht aanleiding geven tot vragen dan kunt u contact opnemen met bestuurscommunicatie, 030 286 11 68.


---- --