Gemeente Leiden

Uitnodiging persconferentie Luchtkwaliteitsplan Leiden 2005-2010

Maandag 31 oktober 2005 wordt om 14.30 uur in de B&W-kamer van het stadhuis een persconferentie gehouden over het Luchtkwaliteitsplan Leiden 2005-2010. Het Luchtkwaliteitsplan is in opdracht van de gemeente Leiden opgesteld door de Milieudienst West-Holland. Tijdens de persconferentie wordt door de Leidse wethouders Hillebrand, De Boer en Hessing aangegeven wat de invloed van het Luchtkwaliteitsplan is op hun respectievelijke portefeuilles. Centraal daarbij staan de onderwerpen Milieu (wethouder De Boer), Ruimtelijke Ontwikkeling (wethouder Hillebrand) en Verkeer & Vervoer (wethouder Hessing).

Nadere informatie:
Fons Delemarre, bureau Communicatie gemeente Leiden, te. (071) 516 50 55 en (06) 547 258 18.


---- --