Socialistische Partij

Kant kaart effecten marktwerking zorg aan bij Hoogervorst

31-10-2005 * Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid heeft Tweede-Kamerlid Agnes Kant de gevolgen aangekaart van de marktwerking in de zorg. Deze effecten zijn onlangs geïnventariseerd door de actiegroep Zorg geen Markt en vormen een onheilspellende voorbode van het nieuwe zorgstelsel.

Agnes Kant over het nieuwe zorgstelsel

Het kabinet ziet veel heil in `meer markt' in de zorg. De regering heeft de commercie de laatste jaren dan ook alle ruimte gegeven om van de gezondheidszorg een lucratieve 'businesss' te maken. Zeer veel artsen en andere zorgwerkers zien zich echter dagelijks geconfronteerd met de problemen die worden veroorzaakt door meer marktwerking. Ook de patiënten ondervinden vooral de nadelen.

Dit blijkt ook heel helder uit het rapport `Markt zorgt niet', waarin een groot aantal meldingen staan van toename van bureaucratie, de afname van keuzevrijheid, bemoeizucht van verzekeraars bij medische behandelingen en kwaliteitsverlies. De invoering van het nieuwe stelsel zal volgens Agnes Kant geen problemen oplossen, maar ze vergroten. Juist omdat ook hierdoor marktbelangen steeds zwaarder gaan wegen. Kant wordt in deze opvatting gesteund door de ruim 10.000 sympathisanten van de actiegroep Zorg geen Markt.

Kant heeft het rapport overhandigd aan minister Hoogervorst, die later vandaag zal reageren.