Ingezonden persbericht


Competentiegericht onderwijs een stap dichterbij met Winvision Digital Portfolio

Nieuwegein, 31 oktober 2005 - Winvision Products ondersteunt met zijn applicatie Winvision Digital Portfolio de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs. Vanaf leerjaar 2008 is deze leervorm verplicht op Nederlandse scholen. De leermethode kenmerkt zich door een afstemming op persoonlijke competenties en het volgen van een persoonlijk activiteitenplan. Winvision Digital Portfolio is volledig op Microsoft-technologie en open standaarden gebaseerd. Dit maakt het product eenvoudig te integreren met andere toepassingen binnen de onderwijswereld. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van een digitale campus, aangezien het een instellingsbreed systeem is waarbinnen alle elektronische systemen van een onderwijsinstelling zijn te gebruiken. Het product is toepasbaar van het basisonderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs en binnen commerciële opleidingsinstanties.

Het digitaal portfolio van Winvision Products is ook te gebruiken in het bedrijfsleven. Het Portfolio heeft als doel het leerproces van de gebruiker vorm te geven. Dit gebeurt op basis van een persoonlijk ontwikkelplan, dat eventueel onder begeleiding wordt opgesteld. Dit plan geeft inzicht in welke competenties nog ontbreken en omschrijft activiteiten om deze competenties te verwerven. Het is vervolgens aan de gebruiker om aan te tonen dat de competenties daadwerkelijk zijn verworven. Dit gebeurt aan de hand van zaken die hij of zij 'oplevert'. Het bewijs wordt opgenomen in een persoonlijk portfolio, waarna de gebruiker door middel van een 'bewijsmap' een toelichting op het bewijs van een competentie geeft.

"Winvision Products is direct gelieerd aan Winvision. De reden hiervoor is dat we met deze organisatie kant-en-klare toepassingen op basis van Microsoft-technologie willen realiseren", aldus Jos Collignon, directeur van Winvision Products. "Winvision richt zich op de ontwikkeling van maatwerkapplicaties en consultancy rondom het Microsoft-portfolio. Daarmee blijven hun activiteiten nauw aansluiten op onze eigen strategie, zodat we kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring."

Over Winvision Products
Het Nederlandse Winvision Products realiseert zakelijke toepassingen op basis van Microsoft-technologie. Kern van het productportfolio is Winvision Digital Portfolio, een compleet systeem voor competentiegericht onderwijs. Het product is 100% complementair aan de Microsoft Learning Gateway. Alle applicaties zijn Microsoft-gecertificeerd. Als Gold Certified Microsoft partner heeft Winvision Products de hoogste Microsoft-certificering. Voor meer informatie: www.winvisionproducts.nl.

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht