Ingezonden persbericht

Wijffels: Kennis komt 10 miljard tekort

UTRECHT, 20051031 -- Nederland is niet klaar om te concurreren met kennis in een geglobaliseerde wereldeconomie. Zowel de inrichting van de kennissector en het hoger onderwijs als de investeringen daarin zijn onder de maat. De kennisinvesteringsquote van Nederland ligt 10 miljard ¤ lager dan het niveau dat ons land zegt na te streven. SER-voorzitter Wijffels haalde uit naar het gebrekkige innovatiebeleid in een rede bij het Innovation Seminar van De Baak, zo bericht ScienceGuide (www.ScienceGuide.nl). "De prestatie blijven achter bij de ambities," stelde hij. "de onderwijsprestaties van ons land zijn bepaald matig, vooral door de zorgwekkende uitval op alle niveau's."


De ambitie om in de innovatie top 3 van de EU te komen vergt grote extra inzet, die Wijffels als volgt illustreerde: ten opzichte van deze top (Denemarken, Zweden en Finland) ligt ons land 2,6% achter bij de kennisinvesteringsquote (KIQ), namelijk 6,2 % tegenover 8,8 %. "En 2,6 % BNP houdt 10 miljard ¤ in die wij achter liggen."

ScienceGuide (www.scienceguide.nl) bericht uitvoerig over Wijffels' betoog, waarin hij onder meer scherp sprak over de politieke leiding van Nederland ("systeembeheerders"), de aardgas-gelden voor kennis ("zeer incidenteel") en de voor innovatie noodzakelijke modernisering van de sociale zekerheid ("leerrechten over de hele linie").ScienceGuide