Océ
Océ N.V.
Océ maakt de effecten van de toepassing van IFRS bekend

Hoofdpunten:

§ Resultaten tot en met het derde kwartaal 2005 nagenoeg ongewijzigd

§ Groepsvermogen op 1 december 2004 verlaagd met 69 miljoen

§ Geen invloed op free cash flows

§ IFRS-richtlijnen voor financiële instrumenten van toepassing vanaf 1 december 2005

§ Rapportage `Océ IFRS based reporting up to and including third quarter of the financial year 2005' beschikbaar op http://www.investor.oce.com

Océ heeft vandaag de pro forma effecten van de conversie van Nederlandse waarderingsgrondslagen (Dutch GAAP) naar International Financial Reporting Standards (IFRS) bekend gemaakt. Dit betreft de financiële informatie vanaf 1 december 2004 (de voor Océ geldende IFRS transitiedatum) en de opvolgende drie kwartalen van het boekjaar 2005, eindigend op 31 augustus 2005. De IFRS-richtlijnen voor financiële instrumenten worden voor het eerst vanaf 1 december 2005 toegepast. Dit heeft met name gevolgen voor de financieringspreferente aandelen en een minderheidsbelang van derden, die onder IFRS als schuld geclassificeerd worden.
Océ is momenteel in onderhandeling over gewijzigde voorwaarden die zijn verbonden aan deze financiële instrumenten die kunnen leiden tot een classificatie als eigen vermogen. Tot en met het derde kwartaal van het boekjaar 2005 is het nettoresultaat onder IFRS 0,1 miljoen hoger dan onder Dutch GAAP. De toekomstige resultaten onder IFRS kunnen volatieler worden door veranderingen van tegen fair value gewaardeerde activa en passiva en de wijziging van stelselmatige amortisatie (aangevuld met impairment testing) van geactiveerde goodwill naar een systeem van uitsluitend impairment testing. Het groepsvermogen op basis van IFRS wordt op 1 december 2004 verlaagd met 69 miljoen door aanpassing van de waardering van pensioenverplichtingen ( 65 miljoen) en optieplannen ( 4 miljoen). De omvang van de free cash flow blijft na de conversie naar IFRS ongewijzigd. Océ N.V.
Postbus 101, 5900 MA Venlo
077 359 2240 a Printing for Océ informatie voor investeerders op Internet: http://www.investor.oce.com Professionals

Persbericht Océ N.V.

In maart 2006 zal Océ de naar IFRS aangepaste pro forma financiële informatie voor vergelijkingsdoeleinden over geheel boekjaar 2005 (eindigend op 30 november 2005) bekend maken. Hierin zal tevens de toepassing van de IFRS-richtlijnen voor financiële instrumenten op 1 december 2005 worden opgenomen. De gevolgen van de toepassing van IFRS op de resultaten en cash flow voor de eerste drie kwartalen van 2005 zijn zeer beperkt. Het groepsvermogen daalt met name door de herwaardering van de pensioenverplichtingen. De in dit persbericht opgenomen cijfers zijn voorlopig en hierop is geen accountantscontrole toegepast. Océ N.V.
31 oktober 2005

Voor verdere informatie:
Océ N.V.
Pierre Vincent
Senior Vice President Investor Relations
Venlo, Nederland
Telefoon 077 359 2240
E-mail investor@oce.com
31 oktober 2005 a Pagina 2


---- --