Gemeente Twenterand


Aanbesteding en gunning gemeentewerf Twenterand

Werk in vier percelen aanbesteed
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand is akkoord met de aanbesteding van de nieuwe gemeentewerf te Vroomshoop. Het totaal van de inschrijvingen blijft binnen het gestelde budget voor de nieuwbouw. Het budget inclusief grond bedraagt

EUR 3.925.000,- Het werk is in vier percelen aanbesteed.

Het gaat bij de aanbesteding om de volgende vier percelen: Perceel 1: Bouwkundig werk (Morssinkhof Bouw BV uit Enschede) Perceel 2: Technische installaties (Abbink Vriezenveen BV) Perceel 3: Glas- en schilderwerk (Schilderswacht BV uit Almelo) Perceel 4: Terreininrichting en bestrating (Twentse Weg- en Waterbouw BV uit Oldenzaal)

In het ontwerp van de nieuwe gemeentewerf is ruim aandacht besteed aan duurzaam bouwen, zoals het aanbrengen van een vegetatiedak en aardwarmte. Verder heeft het geheel een representatieve uitstraling. De start van de bouw is medio november 2005, de ingebruikname is volgens planning medio juli 2006.

Voorafgaand aan de aanbesteding werden aannemers opgeroepen zich in te schrijven voor de aanbesteding van de gemeentewerf te Vroomshoop. Daarna heeft een toetsing plaatsgevonden volgens het Uniform AanbestedingsRegelement 2001 aan de hand van de gestelde voorwaarden. Hierna zijn voor de percelen 1,2 en 4 drie aannemers geselecteerd, waaraan zes aannemers zijn toegevoegd door loting. Uiteindelijk kwamen bovengenoemde bedrijven naar voren. Voor perceel 3 meldden zich drie bedrijven aan. Vervolgens heeft slechts één bedrijf een prijs ingediend. Na de aanbesteding heeft architectenbureau Te Kiefte Architecten BV uit Borne de begrotingen van de laagste inschrijvers ingenomen en gecontroleerd. In de vier begrotingen zijn geen bijzonderheden c.q. onduidelijkheden aangetroffen. De stuurgroep gemeentewerf, met daarin onder andere de wethouders Koops van 't Jagt en Blokland, heeft in haar vergadering van 18 oktober 2005 de gunning officieel gemaakt.