Gemeente Twenterand


Uitgifte Bouwkavels Zuidmaten I, fase II

De gemeente is gestart met het vervolg van de uitgifte van enkele bouwkavels in Zuidmaten te Den Ham. Gegadigden die in aanmerking willen komen voor een gemeentekavel dan wel voor een nieuw te bouwen woning of appartement door een projectontwikkelaar, ontvangen een dezer dagen bericht.