Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

HKU reageert op kort geding LSVB
Faculteitsbestuur Muziek bezig met oplossing

Datum 28/10/2005 - Afzender HKU

PERSVERKLARING
Utrecht, 28 oktober 2005

Faculteitsbestuur Muziek bezig met oplossing
Reactie op kort geding LSVB

Op 28 oktober heeft de Landelijke Studentenvakbond bekend gemaakt dat de bond namens studenten van de Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een kort geding aanspant tegen de HKU. Het college van bestuur van de HKU betreurt het dat deze weg gevolgd wordt.

Het college van bestuur ontkent niet dat er problemen zijn ontstaan door de gewijzigde financiële en personele situatie. Het faculteitsbestuur van de Faculteit Muziek is hard bezig oplossingen te bedenken die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Veel onvrede bij de studenten wordt veroorzaakt doordat de feiten niet bekend zijn, wat ook blijkt uit het persbericht van de LSVB.

Zo is er geen sprake van het 'wegbezuinigen van oude medewerkers'. Het college van bestuur heeft juist een gedwongen reorganisatie weten te voorkomen door het volgen van twee paden:
1. Zoals bekend wordt de huidige FPU-regeling afgeschaft per 1 januari 2006. De HKU heeft medewerkers die op 31 december 2005 56 jaar of ouder zijn een FPU-regeling aangeboden waar zij op vrijwillige basis gebruik van kunnen maken. Voor medewerkers van de Faculteit Muziek is het wettelijke uitkeringspercentage van 70% verhoogd naar 90%. 2. Drie docenten met leegstaande uren hebben conform de CAO HBO een aanbod gekregen dat ze geaccepteerd hebben.

De lessen muziekgeschiedenis in het Engels zijn overigens in oktober hervat.

Op woensdag 26 oktober heeft het faculteitsbestuur van de Faculteit Muziek een brief (download bijlage) verstuurd naar alle studenten waarin tekst en uitleg wordt gegeven over de ontstane situatie; studenten worden daarin tevens uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 31 oktober a.s.