Vakorganisatie Arboverpleegkunde viert haar 60 jarig jubileum

Beroepsorg. arboverpleegkunde

De Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde viert haar 60 jarig jubileum Arboverpleegkundigen dragen 60 jaar bij aan de gezondheid bij de arbeid in organisaties Op 16 maart a.s. organiseert de Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde (BAV) in Utrecht een symposium, ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan. Het thema van het jubileumsymposium is: 'arboverpleegkundige, een preventieadviseur met toekomst!' De Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde is op 16 maart 1946 met koninklijke erkenning opgericht. Zij heeft tot doel het tot stand brengen van contacten tussen hen die als arboverpleegkundigen in het bedrijfsleven werkzaam zijn en het behartigen van de belangen van haar leden in het algemeen en het bevorderen van hun kennis en bekwaamheid. Op europees niveau is de beroepsorganisatie verenigd in The Federation of Occupational Health Nurses Within European Union.
Voor dit symposium heeft de beroepsorganisatie diverse relaties uitgenodigd om hun visie te geven over de toekomst van de arboverpleegkundige als preventieadviseur in het perspectief van de politieke, maatschappelijke en organisatorische veranderingen in Nederland.
Onder begeleiding van de dagvoorzitter, mevrouw dr. H. Vinke, directeur STECR, zullen sprekers zoals dhr. H.A.L. van Hoof, staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Prof. Dr. F.J.N. Nijhuis van de Universiteit Maastricht, dhr. mr. A.P.M.G. Schoenmaeckers, directeur Branche Organisatie Arbodiensten, ms. Julie Staun, president of The Federation of Health Nurses Within The European Union, FOHNEU en tot slot de heer C. Berk, van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen die samen met het Lectoraat Arbeid en Gezondheid een onderzoek verricht naar de toekomst van de professie van de arboverpleegkunde, het verleden, het heden en de toekomst van het domein van de arboverpleegkunde ruimschoots aan bod laten komen.

In de middag biedt het symposium zeven workshops. De workshops hebben een beroepsinhoudelijk thema die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de arboverpleegkunde in de arbozorg. Tevens is er een fotowedstrijd uitgeschreven onder de naam 'De arboverpleegkundige in bedrijf.' Hieraan is een prijs verbonden. Van de deelnemende arboverpleegkundigen wordt verwacht dat zij digitaal een foto uit hun eigen praktijksituatie aanleveren. Een commissie samengesteld uit de voorzitters van de collegae beroepsorganisaties zal de foto's beoordelen. Het symposium wordt afgesloten met een hapje en een drankje.