Programma Elektronische Provincies


Kennisbijeenkomst implementatie basisvoorzieningen e-overheid: de route er naar toe (31 januari 2006)

e-Provincies organiseert op 16 maart 2006 in samenwerking met de provincie Groningen in het provinciehuis een kennisbijeenkomst rond het thema routekaarten. Routekaarten zijn handreikingen om provincies op weg te helpen bij het ontwikkelen van oplossingen voor de basisvoorzieningen ten behoeve van de elektronische overheid. De routekaarten helpen programmamanagers en projectleiders bij zowel het uitwerken van een aanpak als het maken van voorstellen voor besluitvormers.

In de ochtend hoort u hoe de routekaarten tot stand zijn gekomen en hoe u ze kunt gebruiken. In aansluiting hierop is er een presentatie over service-gerichte architectuur en de aanpak van dat onderwerp in Gelderland. Daarna wordt het project ELO Grunn toegelicht. In dit project werken 25 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie samen op het gebied van basisregistraties, BSN, DigiD, WKPB, Omgevingsvergunning en e-loketten.

In de middag kunt u kiezen uit een drietal workshops die ieder een thema uit het routekaartentraject behandelen. De drie thema's zijn: eFormulieren, beveiligde toegang (DigiD) en het Basisbedrijvenregister.

Het programma zal in verband met de locatie (Groningen!) wat later beginnen en wat eerder eindigen dan u van ons gewend bent. Uiteraard is er weer voldoende gelegenheid om kennis uit te wisselen met collega's uit andere provincies en bestuurslagen.

Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst? Noteer bovenstaande datum alvast in uw agenda. Binnenkort kunt u zich hier voor deze dag aanmelden. Deelname is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adrie Spruit, projectleider Informatiearchitectuur: adrie.spruit@ictu.nl of met Conny Pronk, communicatie adviseur: conny.pronk@ictu.nl