KNMG

Minisymposium 'Wat beweegt de KNMG en wat beweegt u in de KNMG?' met aansluitende de ALV, georganiseerd door KNMG afdeling Maastricht e.o.

Datum 16-03-2006

Locatie Restaurant Manjefiek, Maastricht

Op 16 maart a.s. organiseert KNMG Afdeling Maastricht e.o. een minisymposium met de titel 'Wat beweegt de KNMG en wat beweegt u in de KNMG?' met medewerking van Peter Holland, voorzitter federatie KNMG. De heer M.J. van Lieburg, bibliothecaris van de KNMG zal e.e.a. over de historie van de KNMG vertellen. Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en het traditionele diner.

Aangaande het thema kan een enquête worden ingevuld. De resultaten worden besproken tijdens het minisymposium. De enquête kan gemaild, gefaxt of per post verzonden worden aan: KNMG, afdeling BAD, Antwoordnummer 1233, 3500 WB Utrecht, faxnummer 030 2823326 (t.a.v. E. van Wissen), e-mail: e.van.wissen@fed.knmg.nl

PROGRAMMA


- 18.30 uur Ontvangst met koffie en vlaai
- 19.00-19.20 uur Prof. dr. M.J. van Lieburg, bibliothecaris KNMG Met een historische terugblik op KNMG
- 19.20-19.40 uur Peter Holland, voorzitter federatie KNMG De KNMG, waar staan we nu?
- 19.40-20.00 uur Discussie: Wat is uw mening? Wat verwacht u van de KNMG?
Met als input de uitkomst van de enquête
- 20.00-20.15 uur Ledenvergadering

Agenda
1. Opening en jaarrede door de plaatsvervangend voorzitter van de afdeling, Christine Willekes, gynaecoloog in AZM
2. Jaarverslag
3. Financieel jaarverslag en benoeming kascommissie 4. Jaarlijkse KNMG familiedag
5. Rondvraag


- 20.15 uur Diner restaurant

Informatie:
Martine Wassen
Alexander Battalaan 11
6221 CA Maastricht
E-mail: martine_wassen@hotmail.com

Locatie:
Restaurant Manjefiek
Rijksweg 80
6228 XZ Maastricht

Aanmelden:
Aanmelden voor bijeenkomst en diner kan via e-mail: martine_wassen@hotmail.com.