Gemeente Moordrecht


Informatieochtend peuterspeelzaal âât Kwetternestâ

Bezoekt u peuter nog geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Dan is de informatieochtend misschien iets voor u. Op deze ochtend wordt het belang van de peuterspeelzaal uitgelegd, hoe er wordt gewerkt en wat de kosten zijn.

Datum: Donderdag 16 maart
Tijd: 9.15 â 10.45 uur (vanaf 9.00 uur staat er koffie en thee klaar!)

Plaats: Gebouw de Kraal, Beatrixstraat 15a, Moordrecht Telefoon: 0182 379199

Peuters die spelen leren voor later!
Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. School is belangrijk voor de toekomst van alle kinderen. Als kinderen goed voorbereid zijn is de stap naar school kleiner en de kans, dat het goed gaat groter. Een minder goede start kun je niet overdoen en het blijkt moeilijk om een eenmaal opgelopen achterstand weer in te halen.

Programma Ik ben Bas
Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met het programma âIk ben Basâ. In dit programma is er extra aandacht voor de Nederlandse taal. Bas is de hoofdpersoon en gaat zijn eigen omgeving verkennen. Je ziet hem bijvoorbeeld in de winkel, keuken, ziekenhuis of op het strand. Iedere 4-6 weken komt er een ander thema aan de beurt. De kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, omdat ze thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, of als de ouder, consultatiebureau of logopediste denkt dat uw kind extra ondersteuning goed kan gebruiken, kunnen ze als ze drie jaar zijn een extra dagdeel komen. U hoeft hier geen extra kosten voor te betalen. We vragen wel om een verwijzing van het consultatiebureau. Ook kunt u, als ouder, een dagdeel mee te draaien op deze groep. Deze groep heet de vve-groep. Dit betekent voor- en vroegschoolse educatie.
Op dit dagdeel wordt er gewerkt met een kleinere groep peuters. Er wordt veel herhaald en we spelen extra activiteiten uit Bas. De groep wordt begeleid door twee leidsters.

Interesse gekregen en wilt u meer weten?
Kom dan naar de informatieochtend met uw kind(eren). Wij vertellen u er graag meer over.