Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis


---

Prins van Oranje van 16 maart tot en met 18 maart 2006 bij Wereld Water Forum in Mexico

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje woont donderdag 16 maart tot en met zaterdag 18 maart het Vierde Wereld Water Forum bij in Mexico-Stad, Mexico.

Tijdens de opening van het watercongres houdt de Prins een toespraak. De volgende dag brengt de Prins een veldbezoek aan het voorbeeldproject Lago de Pátzcuaro. De Prins opent zaterdag 18 maart op het Forum de themadag over integraal waterbeheer.

Het Vierde Wereld Water Forum wordt van 16 tot en met 22 maart door de Mexicaanse regering in het Centro Banamex in Mexico-Stad georganiseerd, en heeft als thema Local Actions for a Global Challenge. Tijdens het Forum zullen naar verwachting 8.000 - 10.000 deelnemers met elkaar in dialoog gaan over de activiteiten die zij hebben ondernomen om de watersituatie in hun eigen omgeving te verbeteren. De deelnemers presenteren plannen en delen ervaringen om zo de wereldwijde watercrisis op te kunnen lossen. In totaal worden er op het Forum in 195 sessies, enkele honderden voorbeeldprojecten gepresenteerd. Tijdens het congres krijgt elke dag een eigen thema, zoals risicomanagement, water voor voedsel en integraal waterbeheer.

Het Forum is een initiatief van het World Water Council en wordt om de drie jaar georganiseerd. Op 22 en 23 maart vindt er ter gelegenheid van het Wereld Water Forum een Ministeriële Conferentie plaats, waar de mondiale watercrisis wordt besproken. Voor Nederland zal staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen aan de conferentie deelnemen.

De Prins van Oranje was in maart 2000 voorzitter van het Tweede Wereld Water Forum. De Prins is beschermheer van het Global Water Partnership.


1 maart 2006

© RVD