Gemeente Sneek


Time-out centraal op Dag Leerplicht

Wethouder Andries Ekhart bezoekt donderdag 16 maart 2006 de Time-Out voorziening van stichting Fultura op het Kaatsland en gaat daar een klassengesprek aan met de jongeren. Dit in het kader van de Dag van de Leerplicht, die dit jaar voor de derde keer wordt georganiseerd. Onder het motto "Leerplicht; Neem het niet te licht" vragen gemeenten deze dag aandacht voor schoolverzuim en leerplicht.

Time-Out is in het voortgezet onderwijs een voorziening voor leerlingen die buiten het schoolsysteem dreigen te raken. De Time-Out voorziening maakt onderdeel uit van de zorgstructuur van de scholen en is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen verbonden aan de Fultura-scholen. Dit zijn AOC Friesland, Bogerman, CSG Gaasterland, Marne College, de Praktijkschool Sneek, RSG Magister Alvinus en De Zuiderpoort.

De actie wordt georganiseerd om jongeren, ouders, verzorgers en leraren te wijzen op het belang van leerplicht en het tegengaan van schoolverzuim. Schoolverzuim leidt vaak tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen tijdens schooltijd gaan zich vervelen en komen eerder in de verleiding tot criminaliteit. Bovendien leidt spijbelen er soms toe dat een leerling helemaal niet meer naar school gaat. Het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat, is in Nederland nog altijd 64.000 per jaar. En dat is een probleem. Want zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een baan te vinden. Maar ook luxeverzuim - wegblijven van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te kunnen gaan - is niet toegestaan. Iedereen tot 18 jaar is namelijk verplicht om (deeltijd) onderwijs te volgen.
De landelijke Dag van de Leerplicht 2006 is een initiatief van het Ministerie van OCW, naar een idee van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie over (De Dag van de) Leerplicht is te vinden op de site www.voortijdigschoolverlaten.nl

© copyright 2006 Gemeente Sneek - Laatste wijziging: 8-3-2006