Ingezonden persbericht


Persbericht

Rijksuniversiteit Groningen

Nummer: 27

Datum: 9 maart 2006

Markwerking en publiek belang: wiens zorg?

Op donderdag 16 maart houdt studievereniging CreDes haar vijftiende congres. Het onderwerp is 'marktwerking en publiek belang: wiens zorg?' Er wordt vooral gekeken naar de ervaringen met marktwerking in de zorgsector. Belangrijkste spreker op de dag is oud-minister Frank de Grave, die zal worden geïnterviewd door dagvoorzitter Jules Theeuwes over de ontwikkelingen in de zorgsector.

Frank de Grave is op dit moment voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG), dat in de toekomst overgaat in de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze instantie stelt op dit moment budgetten en tarieven in de gezondheidszorg vast. Daarnaast controleert zij de marktwerking op de plekken waar dat al is ingevoerd (het zogenaamde B-segment).

Succesfactoren

De overheid wil steeds meer marktwerking betrekken bij (semi-) publieke sectoren, zoals de zorgsector en het onderwijs. In het verleden is marktwerking geïntroduceerd in bijvoorbeeld de telecommunicatiesector, de spoorwegen, het openbaar vervoer en de energiesector. In sommige gevallen waren er successen (telecommunicatie), in andere gevallen kwamen er grote problemen aan het licht (spoorwegen). Op het congres komen sprekers aan het woord over succesfactoren bij de marktwerking in (semi-) publieke sectoren? Hierbij wordt gekeken naar dienstverleningssectoren (elektriciteit, telecommunicatie), energie en vooral zorg.

Programma

In het ochtendprogramma zijn er lezingen. In het middagprogramma zijn er workshops, georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Financiën, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Economische Faculteit. Aan het eind van de dag is er een discussieforum over de zorgsector. Dagvoorzitter is prof.dr. Jules Theeuwes, hoogleraar aan de UvA en directeur van het wetenschappelijke platform ENCORE. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Ochtendgedeelte 1

Prof.dr. Arjen van Witteloostuijn, RUG-hoogleraar en lid van de Raad van Economische Adviseurs (REA) houdt een kritisch betoog over marktwerking. Daarna komt drs. Joost Poort (SEO Economisch Onderzoek) aan het woord over marktwerking in universele dienstverlening. Waarom is de dienstverlening bij bijvoorbeeld de spoorwegen, of de elektriciteitssector zo tegenvallend? Derde spreker is drs. Robert Haffner, econoom bij de Directie Toezicht energie (DTe). De Directie Toezicht energie is onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en waakt over de marktwerking in de energiesector. Hij zal een beschouwing over de resultaten in de energiesector houden.

Ochtendgedeelte 2

Het tweede deel van de ochtend gaat in zijn geheel over de zorgsector. Dr. Marc Pomp van het Centraal Planbureau is hoofd van de afdeling Marktsectoren en spreekt over de risico's van marktwerking in de zorgsector zijn. Na zijn beschouwing, wordt mr. Frank de Grave worden geïnterviewd door de dagvoorzitter, in samenwerking met Marc Pomp.

Discussieforum

Het discussieforum wordt geleid door de dagvoorzitter, prof.dr. Jules Theeuwes. Hij laat aan de hand van een vijftal stellingen de deelnemers debatteren: mr. Wander Blaauw (directeur MCL), drs. Marcel Kuin (Friesland zorgverzekeraar), prof.dr. Marian Verkerk (RUG) en dr. Tineke Slagter (senator SP).

Forumdiscussie

Aan het eind van de middag is er een discussieforum met onder anderen mr. Wander Blaauw (directeur Medisch Centrum Leeuwarden), drs. Marcel Kuin (raad van bestuur De Friesland Zorgverzekeringen), prof.dr. Marian Verkerk (hoogleraar 'Zorg en Ethiek' aan de RUG) en dr. Tineke Slagter (senator voor de SP, oud-voorzitter Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), huisarts in Zuidhorn).

CreDes

CreDes is de studievereniging voor algemene economie aan de RUG. Zij is een ondervereniging van de Economische Faculteitsvereniging (EFV). Elk jaar organiseert CreDes een congres waar zo'n 100 belangstellenden op af komen. Afgelopen jaren ging het congres over de uitbreiding van de Europese Unie, het nut van ontwikkelingshulp en vorig jaar was het onderwerp infrastructuur. Hier kwam vooral de Zuiderzeelijn aan bod. Gasten op ons congres waren onder anderen minister Agnes van Ardenne, prof.dr. Arnold Heertje (UvA) en Ardi Duijvensteijn (Tweede Kamer, PvdA).

Noot voor de pers

Informatie: Studievereniging CreDes, tel. 050-3634536 of 06-23961088; e-mail info@credes.nl; website:www.credes.nl/congres

Redactie: afdeling Communicatie RUG

Postbus 72, 9700 AB Groningen

Tel. 050-363 4444

E-mail: communicatie@rug.nl