Ingezonden persbericht


PERSUITNODIGING

Start SIRE campagne: Stop Digitaal Pesten

Aan de redactie,

Uit onderzoek door Quirius in januari 2005 bleek dat éénderde van de jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 jaar leeftijdsgenoten digitaal pest. Nieuw onderzoek door TNS NIPO geeft aan dat ouders en jongeren digitaal pesten een ernstig probleem vinden. Weinig ouders denken echter dat hun eigen kind een digitale pester is.

Voor SIRE (Stichting Ideële Reclame) is dit aanleiding op 16 maart a.s. een campagne voor jongeren en ouders te starten onder de noemer 'Stop digitaal pesten'. In de campagne staat de digitale pester centraal. Ouders en jongeren worden geconfronteerd met de ernst van digitaal pesten en de rol die zij kunnen vervullen bij het stoppen van digitaal pesten.

Graag nodigen wij een vertegenwoordiger van uw redactie uit om de start van de campagne 'Stop digitaal pesten' bij te wonen op donderdag 16 maart om 09.00 uur op het Gerrit van der Veen College te Amsterdam (Gerrit van der Veenstraat 99).

Direct voorafgaande aan de campagnestart zal het onderwerp 'digitaal pesten' om 08.00 uur visueel worden ingeleid bij de ingang van de school door middel van een zogeheten digital crime scène.

Het programma van de persbijeenkomst luidt als volgt:

09.00 uur

Welkomstwoord door Eric Bouwmeester, Voorzitter SIRE

09.10 uur

Toelichting over digitaal pesten en de rol van ouders en jongeren door Bob van der Meer, psycholoog en deskundig op het gebied van pesten

09.20 uur

Toelichting op SIRE-campagne inclusief vertoning van de commercial, presentatie van advertentiemateriaal en interactieve middelen

09.50 uur

Beantwoording van vragen

10.15 uur

Afsluiting persbijeenkomst

Als bijlage ontvangt u een routebeschrijving naar het Gerrit van der Veen College per openbaar vervoer en per auto. Voor nadere informatie of aanmelding voor de persbijeenkomst kunt u contact opnemen met Yael de Haan, Hollander van der Mey / MS&L, tel.: 070 354 9000 of y.de.haan@hvdm.nl