Gemeente Zevenaar


Dag van de leerplicht

Ook scholen in de gemeente Zevenaar nemen deel aan de actie `Leerplicht. Neem het niet te licht'

Een paar dagen eerder op vakantie, een dagje winkelen of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is zelfs volgens de Leerplichtwet verboden. Daarom organiseren gemeenten op donderdag 16 maart 2006 voor de derde keer de nationale Dag van de Leerplicht. Onder het motto `Leerplicht. Neem het niet te licht'. vragen alle gemeenten in Nederland aandacht voor schoolverzuim en leerplicht. Zij werken hierbij samen met scholen en/of politie.

De gemeente Zevenaar heeft alle leerlingen uit groep 8 van de basisscholen binnen de gemeente benaderd om deel te nemen aan een lesbriefactie. De gemeente Zevenaar vindt handhaving van de leerplicht erg belangrijk en doet daarom met deze lesbriefactie mee aan de landelijke `Dag van de Leerplicht'. De lesbriefactie is gericht op preventie. Leerplicht, of beter leerrecht, wordt op een positieve manier bij deze leerlingen onder de aandacht gebracht. Vragen als: wat is leerplicht, waarom is de wet ingevoerd en waarom moet je naar school, worden tijdens de les behandeld. Aan deze lesbriefactie is een wedstrijd gekoppeld. Leerlingen kunnen een werkstuk maken over leerplicht. Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk wie de prijswinnaar is. De prijsuitreiking is op de Dag van de Leerplicht.

Al deze acties worden georganiseerd om jongeren, ouders, verzorgers en leraren te wijzen op het belang van leerplicht en het tegengaan van schoolverzuim. Schoolverzuim leidt vaak tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen tijdens schooltijd gaan zich vervelen en komen eerder in de verleiding tot criminaliteit. Bovendien leidt spijbelen er soms toe dat een leerling helemaal niet meer naar school gaat. En dat is een probleem. Zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een baan te vinden. Leerplichtambtenaren van gemeenten zorgen ervoor dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Zij gaan in gesprek met leerlingen die van school verzuimen. Soms gaan leerlingen niet naar school uit verveling, soms omdat ze gepest worden, of omdat de leraar te snel of juist te langzaam door de stof heen gaat. Samen met de jongeren en hun ouders proberen leerplichtambtenaren ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat jongeren weer terug naar school gaan.

Voor meer informatie over de Dag van de Leerplicht 2006 Zevenaar kunt u contact opnemen met Mary Loderus, leerplichtambtenaar gemeente Zevenaar, telefoonnummer (0316) 595134.

Op de site www.voortijdigschoolverlaten.nl kunt u m eer informatie en initiatieven over de `Dag van de Leerplicht vinden