Gemeente De Wolden


Zuidwolde, 9 maart 2006

Persbericht

Opstellen politieke lange termijn agenda van de raad

Nu de raadszetels zijn verdeeld, worden de wensen van de verschillende fracties, in de gemeenteraad van De Wolden, geïnventariseerd. Jan van 't Zand, lijsttrekker van Gemeentebelangen, de grootste fractie in de raad, heeft hiervoor het initiatief genomen. Deze week nodigt hij alle lijsttrekkers afzonderlijk uit voor een gesprek. Hij laat zich informeren met als doel te komen tot een politieke lange termijn agenda van de raad.

Donderdag 16 maart zal deze politieke agenda voor de periode 2006-2010, na het installeren van de nieuwe raad, worden besproken en vastgesteld. Deze raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Zuidwolde om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.

///////////////////////////////////

Noot van de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorlichting, tel. (0528) 378 239.


---- --