Universiteit van Tilburg 9 maart 2006

Moreel verantwoord investeren in Israël

Discussiemiddag over divestmentoproep kerken

Donderdag 16 maart 2006 discussiëren wetenschappers, geestelijken en politici over de internationale campagne van kerken om niet meer te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische bezettingspolitiek. Hoofdsprekers zijn de bekende lobbyisten Stephen Sizer, Anglicaans geestelijke, en Jonathan Kuttab, Palestijns christen.

De Wereldraad van kerken heeft opgeroepen tot divestment: kerken zouden niet meer moeten investeren in bedrijven die de Israëlische bezettingspolitiek steunen door het leveren van diensten en/of producten. Zo staat het Amerikaanse bedrijf Caterpillar onder druk omdat het de bulldozers verkoopt waarmee de scheidingsmuur gebouwd wordt en Palestijnse huizen worden gesloopt.

Vorig jaar heeft de oproep tot divestment steun gekregen van een Europese delegatie die Israël en Palestina bezocht onder leiding van oud-premier Van Agt. De Presbyteriaanse kerk in de VS heeft inmiddels gehoor gegeven aan de oproep en is onlangs gevolgd door de Anglicaanse kerk. Bij veel (protestantse) kerken, ook in Nederland, ligt de oproep echter gevoelig gezien de bijzondere relatie die deze kerken voelen met Israël.

Activist
Hoofdsprekers zijn dr. Stephen Sizer (Anglicaans dominee in Sussex, Engeland, en als theoloog en publicist gespecialiseerd in christelijk zionisme en het Palestijns-Israëlisch conflict) en Jonathan Kuttab (Palestijns christen, mensenrechtenadvocaat en vredesactivist). Beiden zijn internationaal actieve lobbyisten voor divestment. Tijdens de openbare discussiebijeenkomst op donderdag 16 maart zullen zij de campagne toelichten en in debat gaan met een panel bestaande uit wetenschappers van de Universiteit van Tilburg en met het publiek in de zaal.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Centrum voor Interculturele Ethiek (CIE) van de Universiteit van Tilburg met de werkgroep Keerpunt. Sponsor is ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Noot voor de pers
De discussiebijeenkomst 'Moreel verantwoord investeren en het Israëlisch-Palestijns conflict' vindt plaats op donderdag 16 maart van 14.00 tot 17.00 uur in Gebouw A, zaal AZ117 op de campus van de UvT, Warandelaan 2 te Tilburg. Journalisten zijn van harte welkom. Voertaal is Engels. Meer informatie zie: www.uvt.nl/cie of neem contact op met dr. Meindert Dijkstra, dagvoorzitter en bestuurslid werkgroep Keerpunt, tel: 0318 62 16 76, e-mail:
secretariaat@werkgroepkeerpunt.nl of dr. Harm Goris, coördinator Centrum voor Interculturele Ethiek, tel: 013 466 2782, e-mail: h.m.j.goris@uvt.nl.

UvT Persbericht