Gemeente Lingewaard


Kiezer zorgt voor verschuiving in gemeenteraad

Kiezers hebben gesproken: de 27 raadszetels krijgen voor de komende vier jaar een andere bezetting. De huidige coalitie van CDA en Lokaal Belang Lingewaard is de meerderheid kwijt. De Partij van de Arbeid is de grote winnaar en staat met zes zetels op gelijke hoogte met het CDA.

Donderdag 16 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering. Deze openbare bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Over Betuwe College te Bemmel. Aanvang 19.30 uur.

Het experiment dat kiezers in elk willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeente hun stem mogen uitbrengen, is in Lingewaard een groot succes geworden. Nieuw was ook dat de verkiezingsuitlslagen direct op de gemeentelijke website werden geplaatst. Een uur na sluiting van de stembureaus stond de voorlopige zetelverdeling al op internet.

De gemeenteraad had in De Valom een bijeenkomst georganiseerd om de uitslagen gezamenlijk af te wachten. De aanwezigen werden met tussenstanden op de hoogte gehouden van het verloop. Ook hiervoor werd gebruikgemaakt van de digitale technieken.

Afscheid
Nadat donderdag 16 maart de raad is geïnstalleerd, wordt afscheid genomen van twaalf raadsleden. En deel had zich niet verkiesbaar gesteld, een ander deel is niet herkozen. Wanneer de installatie achter de rug is, ziet de nieuwe gemeenteraad er waarschijnlijk als volgt uit:

* CDA: Piet Lentjes, Jacqueline Leenders-van Heck, Frans Crijns, Henk Rikken, Henk Gertsen en Piet Boeijen.
* Lokaal Belang Lingewaard: Margareth Bouwmeister-Bremer, Bud Joosten, Ruud Rutjes, Henk Joosten en Mirjam Fontein.
* PvdA: Wilco Vermeer, Marijke van Aalten-Janssen, Hettie Huberts, Henry Peren, Ko van den Beemt, Suzanna Koers.
* VVD: Ben Jansen, Ted Rijsemus en Piet Wegh.
* B'06: Frans Schut, Theo Reijmers en Joop Thijssen.
* Huissen '90: Theo Janssen en Jos Gerichhausen.
* Lokaal 2000: Conny Lotze-Snijders.

* GroenLinks: Lianne Duiven.

De zetelverdeling kan nog wijzigen omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat één of meerdere leden de raad zullen verlaten om wethouder worden. De volgende kandidaat op de lijst schuift dan door naar de raad.

De coalitievorming is inmiddels gestart. Het CDA mocht als grootste partij het voortouw nemen.

Het college blijft in functie totdat nieuwe wethouders worden benoemd. Piet Lentjes en Bud Joosten zullen in de komende tijd dus zowel wethouder als raadslid zijn.

Bericht geplaatst op 9 maart 2006