Gemeente Dordrecht


Persbericht
Het college geeft nieuwe parkeerregels vrij voor inspraak

Vanaf donderdag 16 maart start de inspraak voor de nieuwe parkeerregels in de Binnenstad en 19e eeuwse Schil. Afgelopen januari zijn de eerste voorstellen besproken met bewonersorganisaties, bedrijven en andere belangenorganisaties. Hun opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in de voorstellen die nu de inspraak in gaan. De inspraakperiode loopt van 16 maart tot en met 30 april 2006. De kern van de plannen is dat de parkeerruimte in het centrum beter en eerlijker verdeeld gaat worden. Er moeten minder en eenvoudigere regels zijn. De huidige regeling is namelijk in de loop der jaren door specifieke oplossingen en maatwerk steeds ingewikkelder geworden. Daarom worden de parkeerregels en parkeertarieven vereenvoudigd en gelijk getrokken.

Meer informatie
De complete voorstellen zijn vanaf 16 maart in te zien op de leestafel van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard 300. Via de website www.dordrecht.nl/parkeren, bij "Nieuwe parkeerregels", zijn de stukken te downloaden. Hier staat ook meer informatie over de nieuwe parkeerregels. Gedurende de inspraakperiode is een speciaal telefoonnummer (078) 639 6545 geopend. Op maandag -, woensdag - en vrijdagmorgen kunnen bewoners en ondernemers van 09.00 tot 12.00 uur bellen met vragen en opmerkingen.

Inloopbijeenkomsten
Op 3 en ! 5 april aanstaande worden er voor belanghebbenden inloopbijeenkomsten gehouden. Hier kunnen vragen worden gesteld, opmerkingen en onvolkomenheden worden aangegeven en er wordt uitleg gegeven over de voorstellen. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt nog per brief die aan ondernemers en bewoners van de Binnenstad en 19e eeuwse Schil wordt gestuurd en in Gemeentenieuws van 22 maart a.s.

Dordrecht, 9 maart 2006
Redactie
Maureen Vermeulen
Communicatie

telefoon (078) 639 6902

email M.Vermeulen@dordrecht.nl
Informatie
Leo den Otter
Communicatie
telefoon (078) 639 6989

e-mail L.den.Otter@dordrecht.nl