Fontys


Fontys Hogescholen Tilburg zet deuren open voor aankomende studenten

Fontys Hogescholen in Tilburg houdt op donderdag 16 maart een open dag voor iedereen die overweegt om een van de opleidingen te gaan volgen. Tussen 15.00 uur en 20.00 uur zijn er diverse activiteiten op onder andere campus Stappegoor, bij de Sporthogeschool en aan de Sint Josephstraat. Ook presenteren enkele nieuwe opleidingen zich. vrijdag 10 maart 2006 door
Nieuw: Management in de zorg en Healthcare en Medical Marketing Studies
Fontys Hogescholen is in samenwerking met Avans Hogeschool in september de nieuwe opleiding Management in de zorg gestart. De opleiding leidt op voor een managementfunctie bij een thuiszorgorganisatie, een verpleeg- of ziekenhuis, welzijnswerk of een andere zorginstelling. Ook nieuw is Health Care & Medical Marketing Studies. Deze variant op de vierjarige bacheloropleiding Commerciële Economie wordt aangeboden door Fontys Bedrijfshogeschool. Deze studie leidt studenten op voor een commerciële functie in de medische branche. Naast commercieel economische kennis doet de student specifieke medische know-how op. Er is veel vraag naar marketeers die weten waar ze over praten bij de ontwikkeling van een marketingconcept voor een zorgorganisatie, een farmaceutisch- of bio-technisch bedrijf, een verzekeraar of een leverancier van medische apparatuur.

Sociale Studies
Fontys Hogeschool Sociale Studies biedt vanaf dit jaar de hbo-bacheloropleiding Sociale Studies aan in Tilburg en in Eindhoven. De bekende opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) zijn opgegaan in de opleiding Sociale Studies. De student leert in deze opleiding hoe hij individuen of groepen op weg kan helpen in de maatschappij en hoe hij hulp kan bieden bij problemen. De nieuwe opleiding biedt meer mogelijkheden dan de drie afzonderlijke oude opleidingen. Zo zijn er voor de student meer mogelijkheden om te verbreden én te specialiseren.

TOP3C-project
Fontys Lerarenopleiding Tilburg besteedt tijdens de open dag speciaal aandacht aan het project TOP-3C. In het
Tilburgs-Onderwijs-Productiebedrijf (TOP) leren en werken Fontysstudenten samen met leerlingen van vmbo en mbo aan producten en diensten voor klanten in de regio. Zo doen leerlingen kennis op van de avo-vakken geïntegreerd in beroepstaken. Docenten uit het vmbo en mbo ontwikkelen samen met studenten van de lerarenopleiding ondersteunend lesmateriaal voor de uitvoering van de opdrachten. Hieruit ontstaat de 3C-didactiek: Competentiegericht, Contextrijk en Conceptgericht. Bezoekers van de open dag kunnen een kijkje nemen in de deze week geopende werkruimte van het project.

Juridische Hogeschool Avans-Fontys
Ook bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys kunnen aankomende studenten tijdens de open dag terecht voor voorlichting over de voltijd- en de deeltijdopleiding. Uit recent onderzoek van Elsevier naar de kwaliteiten van opleidingen kwam de opleiding van Juridische Hogeschool Avans-Fontys als beste HBO-Rechtenopleiding uit de bus.

Studiekeuze
Iedereen die nog twijfelt welke studie hij wil gaan volgen, kan de Fontys Interesse Test doen. Aan de hand van antwoorden op gestelde vragen, geeft de computer een lijst van opleidingen die het beste bij de persoon passen. Op de open dag is ook informatie te krijgen over Career College. Dit oriëntatieprogramma van een half jaar geeft studenten de kans te ontdekken wat ze willen en waar ze goed in zijn. Het lesprogramma is onder andere gericht op economie, management, mens en maatschappij en cultuur. Studenten van Career College worden intensief begeleid door medewerkers van het Fontys Loopbaancentrum.