Gemeente Harlingen

Agenda raadsvergadering 16 maart 2006
10-3-2006
Op 16 maart 2006 om 19.30 uur is er in het stadhuis een openbare vergadering van de gemeenteraad van Harlingen. De agenda ziet er als volgt uit.


1. Opening.

2. Installatie raadsleden.

3. Voorbereiding benoeming burgemeester.

4. Sluiting.

Klik hier naar het raadsinformatiesysyteem voor de raadsvoorstellen.