Gemeente Almere

Agenda politieke markt 16 maart

De gemeenteraad van Almere werkt vanaf 2004 ánders. De bekende vorm van gemeenteraads- en commissievergaderingen is verleden tijd. Raadsleden komen elke donderdagavond bij elkaar op de politieke markt. De eerste twee uur is een tal van activiteiten - in de zogenaamde carrousel - tegelijkertijd aan de gang. Later op de avond is er een plenair gedeelte waar debat en/of besluitvorming onderdeel van kan zijn.

U kunt uw zienswijze over onderwerpen op de agenda van de carrousel aan de raad vertellen. Voor het inspreken tijdens de politieke markt zijn afspraken gemaakt.

Donderdag 16 maart 2006: Installatie gemeenteraad 2006 - 2010

Er is deze avond geen reguliere politieke markt.

20.30 uur:

* Installatie gemeenteraadsleden

* Rapportage conclusies informatieronde door lijsttrekker PvdA, dhr. R. Beuse

* Afsluiting door burgemeester mevrouw A. Jorritsma

foto Prospero

De wandelgangen van de politieke markt.