Gemeente Beverwijk


10-03-2006 Belactie gemeente Beverwijk op dag van de leerplicht

De gemeente Beverwijk houdt op 16 maart 2006 een belactie. Scholen worden verzocht om de leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn voor 10.00 uur door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De afwezige leerlingen en/of hun ouders worden dan door de leerplichtambtenaar gebeld met de vraag waarom de leerling niet op school is. De resultaten van de actie worden teruggekoppeld naar de school in kwestie. Ook de gemeenten Uitgeest, Heemskerk en Velsen houden belacties.

De actie is een gevolg van de 'dag van de leerplicht', die op 16 maart voor de derde keer wordt gehouden. De dag is een initiatief van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn met de gemeenten. Tijdens de dag van de leerplicht organiseren meer dan 140 gemeenten in Nederland, waaronder Beverwijk, activiteiten om de leerplicht breed onder de aandacht te brengen van scholen, ouders en leerlingen.

Schoolverzuim leidt tot grote maatschappelijke problemen. Jongeren die op straat zwerven of die geen baan hebben worden sneller verleid tot criminaliteit. De kosten voor criminaliteitspreventie, maar ook de gevoelens van onveiligheid bij de burgers, nemen daardoor toe. Verder is de druk op sociale voorzieningen groter als er minder opgeleiden zijn. Redenen genoeg om het onderwerp brede aandacht te geven.

De leerplichtambtenaren van gemeenten spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. De afspraken rond schoolverzuim staan in de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren van gemeenten zorgen dat die wet wordt nageleefd. Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim van leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze gaat vervolgens het gesprek aan met ouders en leerling. Samen proberen zij ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat een leerling weer naar school kan en gaat.

Wethouder Beens overhandigt op de dag van de leerplicht om 14.00 uur op de locatie Van Riemsdijklaan een bos bloemen aan de verzuimcoördinatoren van het Kennemer College Junior, het Kennemer College Theoretische en Gemengde Leerweg en het Kennemer College Havo, Atheneum en Gymnasium.