Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht

Gerenommeerde rechtssocioloog Hagan geeft lunchlezing Is Darfur voer voor criminologen?

Westerse criminologen bekijken georganiseerde misdaad vooral vanuit hun eigen regio. Maar welke rol kan de hedendaagse criminologie spelen bij de bestudering en duiding van massaslachtingen zoals die in Darfur? Die vraag beantwoordt de gerenommeerde Amerikaanse professor John Hagan op donderdag 16 maart tijdens een lunchlezing getiteld The Criminology of Genocide: the Death and Rape of Darfur.

Hagan is Professor of Sociology and Law aan de Northwestern University en Senior Research Fellow aan de American Bar Foundation. Hij heeft talrijke (bekroonde) boeken op zijn naam staan over grootschalige mensenrechtenschendingen en de afhandeling daarvan. Bijvoorbeeld Justice in the Balkans: Prosecuting War Crimes at the Hague Tribunal en Northern Passage: American Vietnam War Resisters in Canada.

De sectie criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert de lezing. Hagan is in Nederland voor het CIROC-seminar Georganiseerde misdaad en de Derde Wereld, dat een dag eerder plaatsvindt aan de VU. Hier komen zaken als irreguliere migratie, smokkel van hardhout en hasj en de rol van rebellengroepen aan de orde. Een pleidooi voor blikverruiming en verandering van perspectief van de criminologie.

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert elke drie maanden een seminar over georganiseerde criminaliteit. CIROC is een initiatief van de secties criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie.