Ingezonden persbericht


persbericht

Amstelveen, 13 maart 2006

SIRE introduceert nieuwe huisstijl

SIRE introduceert op 16 maart een nieuwe huisstijl. Het ontwerp is belangeloos ontwikkeld door design- en communicatiebureau Keja Donia, dat ook de implementatie zal begeleiden. De nieuwe huisstijl vergroot de herkenbaarheid van SIRE en benadrukt het ideële en onafhankelijke karakter.

Adri de Vries, directeur van SIRE, over de nieuwe huisstijl: "SIRE wil onderwerpen agenderen, wil wakker schudden en aanzetten tot reflectie en debat. Dat gebeurt met campagnes die hun eigen thematiek en pay-off hebben. SIRE als afzender is daarin ondergeschikt. Tegelijkertijd groeit de behoefte om de herkenbaarheid van SIRE te vergroten. Te vaak worden we verward met overheidsinstellingen. En het wordt meer en meer dringen op de markt van goede doelen en eenmalige initiatieven die allemaal hun claim leggen op media- aandacht. Dat vraagt om een scherper profiel van SIRE, dat tot uitdrukking moet komen in de nieuwe huisstijl. De rode I staat symbool voor de signaalwerking en kan als uitroepteken worden gezien. Op weg naar ons 40-jarig bestaan in 2007 is de nieuwe huisstijl bovendien een uitdrukking van onafhankelijkheid actualiteit en vitaliteit."

Over SIRE
SIRE is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderwerpen die voor de samenleving belangrijk zijn aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken. SIRE doet dat door het maken van ideële, dus niet commerciële, campagnes.