Gemeente Grootegast


Agendacommissie gemeenteraad

De agendacommissie van de gemeenteraad komt bijeen op donderdag 16 maart a.s., aansluitend aan de raadsvergadering. Op de agenda staat ondermeer:

· lijst van toezeggingen college

· opstellen jaaragenda

· conceptagenda vergadering gemeenteraad 28 maart 2006

Nadere informatie over de agenda is te verkrijgen bij de raadsgriffier (via het bestuurssecretariaat, tel. 795712).

---

(c) Gemeente Grootegast