Gemeente Grootegast


Openbare raadsvergadering

Op donderdag 16 maart a.s. zal de gemeenteraad voor het eerst in nieuwe samenstelling vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze openbare vergadering staat onder leiding van burgemeester K.B. Dijkstra en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken moet u dat voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de raadsgriffier de heer H.R. Kastermans. Het spreekrecht heeft alleen betrekking op onderwerpen die op de agenda staan.

Agenda:


1.Opening

2.Gebruik spreekrecht burgers

3.Beëdiging raadsleden

4.Reactie op verkiezingsuitslag

5.Stand van zaken coalitieonderhandelingen

6.Mededelingen vanuit het college
Sluiting

---

(c) Gemeente Grootegast