Gemeente Geldermalsen

Dag van de leerplicht

13 maart 2006 - Wethouder Cor Gradisen bezoekt basisscholen.

Een paar dagen eerder op vakantie, een dagje winkelen of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het kan leiden tot voortijdig schoolverlaten of criminaliteit en minder goede kansen op een leuke baan. Bovendien is het volgens de Leerplichtwet verboden. Daarom vindt op donderdag 16 maart alweer voor de derde keer de Dag van de Leerplicht plaats. Het ministerie van OCW heeft dit jaar het motto Leerplicht. Neem het niet te licht meegegeven aan deze dag.

In het kader van de Dag van de Leerplicht bezoekt wethouder Cor Gradisen van de gemeente Geldermalsen groep 8 van een aantal basisscholen. Hij benadrukt, tijdens een les van ong. een half uur, het belang van het behalen van een diploma en hij bespreekt het recht en plicht van onderwijs. Het programma ziet er als volgt uit:
* 8.30 uur obs Jan Harmenshof te Geldermalsen
* 9.15 uur obs Lokhorstschool te Deil

* 10.00 uur obs Op 't Hof te Tricht

De landelijke Dag van de Leerplicht is een initiatief van het ministerie van OCW samen met gemeenten. De eerste landelijke Dag van de Leerplicht was geënt op het voorbeeld van de gemeente Rotterdam. Deze werd gehouden onder de vlag van het leerplichtproject van het kabinetsprogramma Handhaven op niveau. OCW heeft als vervolg op dit project het Plan van aanpak verdere handhaving leerplicht op niveau opgesteld. Een van de activiteiten in het plan is de organisatie van een Dag van de Leerplicht op de derde donderdag in maart. Het ministerie van OCW initieert op 16 maart 2006 en 15 maart in 2007 opnieuw een landelijke Dag van de Leerplicht.