FNV

BPVW en FNV presenteren onderzoek verzekering ZZP'ers

Het Breed Platform Verzekerden & Werk en de FNV presenteren de resultaten van het onderzoek 'Verzekerd van een vangnet na de WAZ?', een onderzoek onder zelfstandigen dat is uitgevoerd door TNO. Het zijn de eerste en enige vergelijkende cijfers over de positie van zelfstandigen sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) op 1 augustus 2004. Vooral is onderzocht of zelfstandigen zich kunnen verzekeren en welke gevolgen de afschaffing van de WAZ heeft voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers).

Kerst Zwart (directeur van het Breed Platform Verzekerden en Werk) en Ton Heerts (Federatiebestuurder van de FNV vakcentrale) bieden het rapport aan Tweede Kamerleden aan die zich in hebben gezet voor zelfstandigen die te maken hebben met negatieve gevolgen van de afschaffing van de WAZ. Zij concluderen dat de tijd rijp is voor fikse verbetering van de verzekeringsmogelijkheden van zzp-ers.

Programma:
11.00- 11.15 Kerst Zwart, toelichting van het onderzoek 11.15- 11.30 Ton Heerts, toelichting vanuit zzp- perspectief 11.30- 11.50 aanbieding en reactie Kamerleden
11.50- 12.30 mogelijkheid tot vragen en discussie

Plaats: Perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag) Tijdstip: 11.00 uur
Datum: 16 maart 2006
Aanbieders: Kerst Zwart, directeur Breed Platform Verzekerden & Werk en Ton Heerts, FNV vakcentrale Kamerleden: Gerda Verburg (CDA) en Pauline Smeets (PvdA)

Voor meer informatie, het rapport 'Verzekerd van een vangnet na de WAZ?' en interviews Kerst Zwart, Breed Platform Verzekerden en Werk, 020-4800333 en

FNV Voorlichting, 020 - 58 16 573