Gemeente Eindhoven

witruimte
Persbericht 14 maart 2006, no. 69

Bewonersbijeenkomsten Philipsdorp op 16 en 18 maart 2006

Gemeente Eindhoven en WOONBEDRIJF nodigen bewoners van Philipsdorp uit om actief deel te nemen aan de wijkvernieuwing in Philipsdorp.

Op donderdag 16 maart vindt er een informatieve bijeenkomst plaats in het Philips Stadion. Tussen 19.00 en 21.30 uur wordt het Masterplan voor heel Philipsdorp besproken. Het Masterplan is nog niet definitief vastgesteld. Bewoners kunnen een bijdrage leveren aan diverse onderdelen van het plan. Op deze avond worden verschillende mogelijkheden voor bewonersparticipatie toegelicht.

Het wijkvernieuwingsplan Philipsdorp is ingedeeld in vier buurten. Dit zijn Oud Philipsdorp, De Bazelbuurt, Plataanplein e.o. en de Lijsterbesbuurt. Op zaterdag 18 maart wordt in vier bijeenkomsten per buurt nader bekeken hoe de stedenbouwkundige en sociale opgave voor elke buurt er uit ziet. Bewoners kunnen zich aan de hand van een aantal participatiemodellen aanmelden om actief mee te werken aan de uiteindelijke planvorming voor hun buurt. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Uitgaanscentrum De Ark aan de St. Trudostraat 1c. Van 10.00
- 12.00 uur worden in afzonderlijke ruimten Oud Philipsdorp en De Bazelbuurt besproken, en van 14.00 - 16.00 uur Plataanplein e.o. en de Lijsterbesbuurt.
contactgegevens

Bezoekadres:

Stadskantoor
Stadhuisplein 10
tel. 040-238 92 22

Postadres:

Postbus 90150,
5600 RB, Eindhoven

Klanten-
ContactCentrum

tel. 040-238 60 00
Of stuur een e-mail.
functies

(c) 2006 Gemeente Eindhoven