Gemeente Arnhem

Landelijke dag van de leerplicht
Leerplicht, neem het niet te licht

Op donderdag 16 maart 2006 vindt voor het derde jaar op rij de landelijke Dag van de Leerplicht plaats. Een initiatief van het ministerie van OCW en de Nederlandse gemeenten om de leerplicht onder de aandacht te brengen van leerlingen, ouders, verzorgers en de politiek. Ook in Arnhem wordt die dag stilgestaan bij het belang van leerplicht. In de groepen acht van het basisonderwijs wordt een speciale les gewijd aan het thema en er is een posterwedstrijd.

Leerplicht, het klinkt streng maar eigenlijk gaat het om het recht om te leren. Dat is niet voor niets. Want zonder opleiding is het later niet gemakkelijk om een baan te vinden. Bovendien kan schoolverzuim zelfs leiden tot problemen op straat. Wie spijbelt gaat sneller over tot crimineel gedrag, leert onderzoek. Reden waarom de gemeente er streng op let of iedereen die verplicht is om naar school te gaan, dat ook doet.

Sinds 2004 organiseert het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), samen met de gemeenten, een landelijke Dag van de Leerplicht. Doel is om nog eens extra onder de aandacht te brengen hoe de belangrijk de leerplicht is. Dat dat nodig is, blijkt uit het feit dat steeds meer jongeren zonder diploma de school verlaten.

Op de Dag van de Leerplicht op donderdag 16 maart worden er onder het motto leerplicht, neem het niet te licht in het hele land acties georganiseerd. Ook in Arnhem, waar er voor gekozen is om het accent te leggen op preventie van schoolverzuim en uitval. Op 16 maart wordt op de Arnhemse basisscholen in de groepen 8 op een positieve manier aandacht besteed aan de leerplicht. Of beter gezegd, leerrecht. Vragen als Wat is leerplicht?, Waarom is de wet ingevoerd? en Waarom moet je naar school?, worden tijdens een speciale les behandeld. Tevens kunnen de leerlingen meedoen aan een ontwerpwedstrijd voor een poster over het thema leerplicht. De winnaar ontvangt op de Dag van Leerplicht een prijs uit handen van onderwijswethouder Vlam.

Meer dan twintig gemeenten in de regios Arnhem, Zutphen en Oost Gelderland hebben samen besloten om eenzelfde invulling aan de landelijke Dag van de Leerplicht te geven. (13-03-2006)